דבר הרב:

המונח רב מציין אדם שהוסמך לרבנות או שעוסק בתחום ההלכה היהודית. הרב פוסק הלכה, מלמד תורה, דואג לעניי העיר ולצורכי הכלל, שומר על רמת הכשרות ואמון על חיזוק הדת והמוסר.

בעידן המודרני בשל העומס הכבד ומטלות רבות שטורדות את האדם, הזמנים היחידים שיש לו בכדי להעשיר את עולמו הרוחני, ולחזק את הקשר עם הרב והקהילה, הם השבתות והחגים.
זאת, בניגוד לעבר, שאז היה האדם משקים לעבודתו וחוזר לקראת הצהריים למשפחתו ולשיעורי תורה.
העולם המודרני מאתגר את תפקידו של הרב כמנהיג רוחני,  שלא לדבר על הריחוק בשפה ובתרבות שנוצר בין הרב, שאת רוב יומו משקיע בלימוד תורה, הלכה ורוח, לאדם, שרוב יומו מבלה בעולמות אחרים.

התגברות על האתגר הזה תוכל להיות אך ורק דרך ידיעת דרכי העולם המודרניות, לאחר הבנה עמוקה של השילוב בין המסורת למודרניזציה, תוך כניסה לנעליהם של בני הקהילה אותה הרב מנהיג.

רק רב שישכיל לעשות זאת ולדבר עם קהלו בגובה העיניים, ידע להיות רלוונטי בחיי אזרחי המדינה תוך הקפדה על הלכה ומסורת. אני מאמין כי כי רב כזה  יצליח להיות מנהיג רוחני אמיתי הראוי להוביל ולהיות אבן דרך בהחזרת אמון הציבור במסורת ישראל, בתוקפה של הרבנות ובפסיקה היהודית.

לטעמי, דבריו של הרב שמשון רפאל הירש במכתבו לרב צעיר, מסכמים יפה את חובותיו של הרב: "עוד שים לבך ודעתך לכל ענייני עדתך, היה אח ורע ואוהב להם בכל ענייניהם, וכל אשר תמצא בכוחך להרבות שלוותם ושלומם עם אלוקים ואדם עשה, ואל תאמר גדול אני, זיעת אפך בעבודת ציבורך היא תפארתך והיא תהילתך והיית נעים למעלה ונחמד למטה וינהרו איליך לבב כל אנשי עדתך… כי ידעו נאמנה אשר רק שלומם וטובתם לנגד עיניך בכל דבריך ומעשיך"

זוהי משנתי שאימצתי עם השנים- בכמה מילים…

שלכם,

הרב אברהם רזניקוב.

צור קשר