ביקור חולים בחולה בריא

כ״ח בסיון ה׳תשע״ט (יול 1, 2019) | שו"ת, ביקור חולים, כללי

אקדים, מצוות ביקור חולים עניינה לבקר אצל החולה, להשתתף בצערו, לעודד אותו מורלית ולראות אם יש צורך שהוא נזקק לו, ולהתפלל לרפואתו. מקורות למצווה זו בתנ"ך הם התגלותו של אלוהים לאברהם לאחר שמל את עצמו כשהיה בתקופת החלמה, וביקורו של הנביא ישעיהו אצל המלך חזקיהו כאשר חלה (מלכים ב', פרק כ' א'). חז"ל מפרשים את הפסוק על אברהם אבינו: "כִּי יְדַעְתִּיו לְמַעַן אֲשֶׁר יְצַוֶּה אֶת בָּנָיו וְאֶת בֵּיתוֹ אַחֲרָיו וְשָׁמְרוּ דֶּרֶךְ ד' לַעֲשׂוֹת צְדָקָה (בראשית פרק י"ח י"ט) – זו ביקור חולים (מדרש רבה, בראשית, פרשה מ"ט פסקה ד'). ואת הפסוק "את הדרך ילכו בה" (שמות י"ח, כ'), הם דורשים ילכו – זה ביקור חולים (בבא מציעא דף ל' ע"ב). לעניינינו, נראה שכיוון שהוחלט על אשפוז לצורך בירור יש בביקור החולים משום מצווה, על אף שתוצאות הבירור העלו שאין כל עילה רפואית לאשפוז, וזאת מן הטעמים הבאים: הראשון, ביקור חולים. נחלקו קדמונים האם למנות את מצוות ביקור חולים כמצווה בפני עצמה במניין התרי"ג. יש מהראשונים שמנו מצווה זו כאחת מתרי"ג המצוות (בה"ג, מ"ע לו. ס' חרדים פ"א אות ל"ט), ויש מי שסברו, שאינה אלא מצות עשה מדבריהם (רמב"ם בסהמ"צ, שורש שני), היינו, מצווה שמקורה מדרבנן וכלולה היא במצוות גמילות חסדים הכללית שנלמדת מהפסוק "ואהבת לרעך כמוך" (רמב"ם הל' אבל פי"ד ה"א), רבנן הם אלו שתיקנו לבקר חולים, היטיב לנסח זאת אחד מן האחרונים "ביקור חולים הוא מהמצות היותר גדולות והוא מדברים שאוכל פירותיהן בעוה"ז והקרן קיימת לו לעוה"ב כדתנן במשנה דאלו דברים וכו' והיא בכלל גמילות חסדים [ב"מ ל' ב'] וזהו שאמרה תורה והודעת להם את הדרך אשר ילכו בם [שם]…" (ערוך השלחן יו"ד סי' של"ה סעי' ב'). לפיכך, גם כשהתברר שהמאושפז אינו מוגדר "חולה" אך זקוק לסעד על רקע האשפוז יש בכך משום גדר מצוות גמילות חסדים. השני, חולה. הגדרת חולה לעניין מצוות ביקור חולים מבוססת על פרטי ותוכן המצווה. אופן קיום מצוות ביקור חולים נוסח על ידי הראשונים באופן הבא "מתוך שרואה (המבקר את החולה) מעיין בעינינו אם יצרך לשום דבר משתדל בו להמציאו לו ועושה שיכבדו וירבצו לפניו…"  (טור יו"ד סי' של"ה), כלומר, המצווה דורשת שימת לב לכל חיסרון שקיים בסביבת החולה, וכלשון הרמב"ן בהגדרת אופייה ופרטיה של המצווה "שמעינן מהכא דביקור חולים כדי שיכבדו וירבצו לפניו ויעשו לו צרכיו הצריכים לו לחוליו וימצא נחת רוח עם חבריו " (רמב"ן ספר תורת האדם, שער המיחוש מובא בבית יוסף יו"ד סי' של"ה), חלק מעניינה של המצווה היא הידיעה שחבריו דואגים לו, משמע שהגדרת חולה לעניין ביקור חולים נגזרת מפרטי החיוב של המבקר, ואין כל צורך לבחון את מהות החולי, אם החולה נזקק לפרט מפרטיה של המצווה מקיימים בו מצוות ביקור חולים, וכיוון שמפרטי המצווה "שימצא נחת רוח עם חבריו", נראה שמי שמאושפז מצפה לאותה נחת רוח, אם כך בוודאי שמקיימים בו פרט זה של המצווה, וממילא הדבר מגדיר את המעשה כמצוות ביקור חולים.

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד