האם ההלכה מחשיבה את בדיקת ד.נ.א. כאינדיקציה שניתן להסתמך עליה?

כ״א בסיון ה׳תשפ״א (יונ 1, 2021) | שו"ת, טכנולוגיה

אקדים, במשפט המודרני, משתמשים בראיות הנמצאות בזירת הפשע. בדיקת ד.נ.א. מאפשרת לקשור בין חומר ביולוגי שנמצא בזירת העבירה לבין החשוד בביצועה, על ידי השוואת פרופילי הד.נ.א. של הממצא והחשוד. הד.נ.א. אינו משתנה במהלך החיים, מצוי בכל רקמות הגוף, דגימות שניטלות יכולות להחזיק שנים רבות, לעניינינו, שאלת השימוש בבדיקת הד.נ.א.נוגעת לעניינים הלכתיים מרובים ואין זה הכרח שאם מסתמכים על בדיקה זו בנושא אחד נסמוך עליה גם בהקשר אחר, א.  קישור בין חלקי גופה וקבורתם בקבר אחד, ב. זיהוי גופה ומנהגי אבלות,. ג. קביעת ממזרות, ד.  קביעת יורש, ה.  היתר עגונה, ו.  הרשעת אדם במשפט. מיד לאחר אסון התאומים, עסקו רבני ארצות הברית בשאלת היתר העגונות, שניים מחשובים הרבנים בארץ הצטרפו לשאלה זו הרב זלמן נחמיה גולדברג, והרב עובדיה יוסף, שמונה גברים נעדרו ונשותיהם היו זקוקת להיתר מעגינותן, ארבעה נבדקו עצמותיהם בבדיקת הד.נ.א. הרב גולדברג על סמך בדיקה זו, התיר את הנשים מעיגונן, הרב ראה בבדיקה זו 'סימן מובהק' "מצאוהו הרוג או מת, אם פדחתו וחוטמו ופרצוף פניו קיימים, והכירוהו בהם שהוא פלוני, מעידין עליו. ואם ניטל אחד מאלו, אע"פ שיש להם סימנים מובהקים ביותר בכליו, אינם כלום דחיישינן לשאלה. ואפילו היו להם סימנים בגופו, ואפילו שומא, אין מעידין עליו…" (שו"ע  אבה"ע סי' י"ז סעי' כ"ד). 'סימן מובהק', אינדיקציה הנחשבת כטובה ביותר וסופית, כסימן הפרצוף המבוסס על ההנחה שהפרצופים אינם דומים זה לזה, "…אדם יחידי נברא ומפני מה… תנו רבנן, להגיד גדולתו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד, וכולן דומין זה לזה, אבל הקדוש ברוך הוא טובע כל אדם בחותמו של אדם הראשון, ואין אחד מהם דומה לחברו.."(סנהדרין ל"ז עמ' א') וכי נבדקו כל בני האדם בעולם שאינם דומים זה לזה שואל הרב גולדברג? וכיוון שעל סמך דברי המומחים סיכוי ההתאמה הוא אחד למיליון, הרי שצריך לבדוק מיליון בני אדם כדי לוודא אם קיימת התאמה, וכי בבדיקת הפרצוף בודקים את כל יושבי תבל לראות שאינם דומים זה לזה? אלא מניחים מתוך התבוננות בבני אדם שאינם דומים שמחכמת וגדולת האלוקים שהטביע את כל בני האדם בחותם אדם הראשון ובכל אופן אינם דומים זה לזה, חוכמה זו היא שגם הטביע את הד.נ.א. שיש לכל איש ואיש בצורה שונה משאר אנשי העולם, באופן שלא ימצאו שניים זהים, דבריו הם חידוש גדול ונמצא שהמדע וההלכה קרובים ביותר ('קול הצבי' קובץ חידושי תורה, מסכת יבמות) רוב הפוסקים אינם רואים בכך אלא 'סימן בינוני' שלא ניתן רק באמצעותו להתיר אישה מעיגונה כך דעת הרב שמואל ווזנר, שחילק בין מקרה בו משווים בין פרופיל שהופק מהנעדר והותאם לפרופיל של הנעדר שהיה במאגר, שבמקרה זה בצירופים קלים נוספים אפשר להתיר את האישה מעגינותה, לבין מקרה בו משווים את פרופיל הנעדר ומנסים להתאימו לפרופיל שנבנה מקרובי משפחתו בדרגה ראשונה, שם לא יהיה זה אלא 'סימן בינוני' שלא ניתן על פיו להתיר אישה מעגינותה, לגבי ממזרות מוסכם שאין לקבוע ממזרות על סמך בדיקה זו ('תחומין' כרך כ"א, תשס"א עמ' 121 "זיהוי הלכתי על פי הד.נ.א.") אך לעניין חיבור חלקי גופה כדי לקברם בקבר אחד פסק הרב ווזנר כי ניתן לסמוך על בדיקה זו. לעניין אבלות חילק הרב ווזנר בין רווק לנשוי, היות וקיים חשש שיתירו את אשתו מעגינותה.

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד