האם חולה סכרת עליו לצום ביום הכיפורים?

ט׳ בתשרי ה׳תשפ״א (ספט 27, 2020) | שו"ת, ימים נוראיים, חגים ומועדים

רבים מחולי הסוכרת מגיעים לרופא או לרב לקראת יום כיפור כדי לברר אם הם ראשים לצום, ואם כן- כיצד עליהם לטפל בעצמם במהלך הצום, ובאלו מצבים יש צורך להפסיקו. כבר בגמרא מוזכר המצב של "מי שאחזו בולמוס" (יומא דף פ"ג ע"ב).  מצב שפירושו הוא ככל הנראה היפוגליקמיה, ולחולה זה נותנים לאכול מיד מכל אוכל זמין. ככל חולה שנמצא כעת בסכנה הפטור מן הצום. יתירה מכך, השולחן ערוך בהלכות יום כיפור מתיר לחולה לאכול אם "אפשר שיכבד החולי ויסתכן…ואין צריך לומר שמא ימות". (או" סי' תרי"ח, סעי' א'). אלא שיש לבחון ראשית, האם חולה סוכרת במצב יציב אכן מוגדר כחולה. שנית, יש להגדיר בצורה בהירה את פסק השולחן המתיר לאוכל מחשש שיכבד החולי, עד כמה יש להיזהר מפני אפשרות רחוקה של סיכון? במשנה ברורה כתב, שלאו דווקא אם יסתכן, אלא "אפילו…שאומר (הרופא) שאפשר שיכבד החולי" (מ"ב או"ח שם, שם ס"ק ב'). ובביאור הלכה הוסיף: "אפילו הוא לעת עתה חולה שאין בו סכנה, אכן, שמשערים שאם לא יאכל, אפשר שיתגבר עליו המחלה ויוכל להיות שיבוא לידי סכנה"(ביאור הלכה שם בד"ה שצריך). לפי דברים אלו ניתן לכאורה לטעון שהחולה בסוכרת הוא לכל הפחות חולה שאין בו סכנה, והיות והצום עלול להחמיר את מצבו אל לו לצום. בספר שבת – שבתון (סעיף י"ג) הביא הרב יצחק זילברשטיין בשם חמיו, הרב יוסף שלום אלישיב: "יתכן שחולה סוכרת מוגדר ביסודו כאדם בריא, אלא שאם רמת הסוכר תעלה או תרד יכנס אז לסכנה… ולכן, אם הסם בידינו לווסת את רמת הסוכר, יש לעשות כך…אין כאן חולה הזקוק לחיזוק, כי אם בריא שצריך למנעו מהסכנה, ואם ניתן לעשות זאת בחצאי שיעור יש לעשות כך". הרב אלישיב מתייחס אפוא לחולה סוכרת כאל אדם בריא, ומכאן אולי יש להחמיר ולחייבו לצום ביום הכיפורים. הרב יהושע נויבירט בהתייחסו לשאלה האם מותר לחולה המטופל באינסולין לבדוק את רמת הגלוקוז בדם כמה פעמים ביום? משיב: "מותר לעשות כל הפעולות האלו בשבת (מכיוון שיש לו הגדרה של חולה שיש בו סכנה) ואפילו כמה פעמים…אך ישתדל אם אפשר להדליק המכשיר על ידי  שעון שבת או על ידי נכרי או, אם אין זה אפשרי, בשינוי…והסכים עם כל זה הרב שלמה זלמן אויערבך" (נשמת אברהם, חאו"ח, סי' רע"ח, סעיף ד', הערה 60, עמ' רמ"ה). במאמר מפורט מפרי עטו של ד"ר ישראל כץ התייחס למגוון הרחב של המצבים האפשריים בחולי סוכרת. חולים בסוכרת מסוג 2 במצב יציב, תחת דיאטה או טיפול פומי, הם אכן בגדר בריאים וחייבים הם לצום. לעומת זאת חולי סוכרת מסוג 1 וחולי סוכרת מסוג 2 המטופלים באינסולין או טיפול אינטנסיבי בתרופות פומיות להורדת רמת הגלוקוז, מוגדרים כחולה שאין בו סכנה. ועליהם להיוועץ קודם הצום ברופא, האם לבחור בפרוטוקול טיפולי מיוחד, או באכילה בשיעורים. ובמקרים בהם יש צורך בריבוי בדיקות דם יתכן שאף לא לצום כלל ביום הכיפורים (חולי סוכרת ביום כיפור, תחומין, כרך כ"ט, עמ' 362-369).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד