האם מותרת הזרקת הורמונים בשבת לאישה המטופלת בטיפולי פוריות?

כ״ד בתשרי ה׳תשפ״ב (ספט 30, 2021) | שו"ת, הריון ולידה, טכנולוגיה, שבת

אקדים, כל טיפולי הפוריות יש מטרה אחת חשובה – להעלות את הסיכוי להתפתחות עובר. קיימת תרופה הניתנת בטבליות לבליעה, ומטרתה היא להעלות את הסיכוי לביוץ. לאחר נטילתה, אם רירית הרחם תהיה דקה מדי מוסיפים תכשיר הורמונלי אסטרוגני כדי לשפר אותה. כאשר הזקיקים יהיו מפותחים, הרופא ימליץ על זריקה להשראת ביוץ, שיתרחש בין 36 ל-42 שעות אחריה. הזריקה ניתנת בדרך כלל למשך חמישה ימים, כזריקה תת-עורית, מדי יום. זריקות מסוימות לצורך פוריות צריכות להינתן בשעה מסוימת ומדויקת, שגורמת לביוץ להתרחש 36 ש' לאחר מכן. לעניינינו, במקרה שלא ניתן להזריק לפני השבת או אחריה, מותר להזריק גם בשבת. ומן הטעמים הבאים. הראשון, פוריות. הפוסקים נחלקו כיצד להגדיר את מצבם של הזוגות הלא פוריים. יש אומרים שדינם של הזוגות הלא פוריים כאנשים בריאים (הרב יוסף שלום אלישיב, דבריו הובאו בשיעורי תורה לרופאים, ח"ג סי' קס"ה עמ' 107, שו"ת באר משה, ח"א סי' ל"ג אות ח'), לפיכך מותר לאישה עקרה לקחת תרופות בשבת לצורך עיבור, כי לא גזרו גזירת 'שחיקת סממנים', על סממנים, תרופות, בשבת לאנשים שהם בריאים. יש פוסקים שהגדירו את מצבם כ'מקצת חולי'  (שו"ת חלקת יעקב, יו"ד סי' ס"ב, אות '). ויש הסבורים שדין איש או אישה שיש להם פגיעה ממשית באברי ההולדה ועקב כך אינם פוריים, מוגדרים בגדר מי שאבר בגופו נפגע, 'סכנת אבר' (הרב נויבירט, דבריו הובאו בנשמת אברהם, או"ח, הקדמה לסי' שכ"ח, עמ' שצ"א). הדעה הרווחת בין הפוסקים שבעיות פוריות מוגדרות כ'חולה שאין בו סכנה', ואת טיפולי הפוריות לזוגות שאינם יכולים ללדת כדרך כל הארץ כטיפולים רפואיים לכל דבר (הרב אריאל שו"ת באהלה של תורה, ח"ה סי' ל"ד, הרב אשר וייס תחומין "ג, עמ' 220–222. הרב מרדכי אליהו, הרב זלמן נחמיה גולדברג ושזו גם דעת חותנו, הרב שלמה זלמן אויערבאך, והרב זילברשטיין הוסיף שזו גם דעת חותנו, הרב יוסף שלום אלישיב). השני. זריקה. ניתן להזריק כמעט לכל סוג רקמה בכל מקום בגוף החי. הזרקת תרופות אל השומן, לשריר, הזרקה תת-עורית, הזרקה לווריד ועוד. זריקה תת-עורית מותר להזריק גם ל'חולה שאין בו סכנה', כיוון שאינה מכוונת לכלי דם, אין עוברים על איסור מלאכת 'דישה' (שמירת שבת כהלכתה, פר' ל"ג סעי' ז', שם, כ"א, שו"ת שבט הלוי, ח"א סי' ס"א אות א' ושם ח"ח סי' ע"ט אות א', יסודי ישורון ח"ג עמ' ש"ד, יחווה דעת, ח"ב סי' נ"ו).לפיכך, טיפולי פוריות שבמעשה ההזרקה אין איסור תורה מותרים(שמירת שבת כהלכתה פרק ל"ב סעי' נ"ח, שם, פרק ל"ג סעי' ז'). גם אם יצא דם כתוצאה מזריקה כזו, ניתן לטעון שאין כאן איסור תורה, כיוון שזו תוצאה לא הכרחית (אינו מתכוון), וגם תוצאה לא רצויה (לא ניחא ליה) מהפעולה (הרב אשר וייס תחומין כ"ג (תשס"ג), עמ' 220–222).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד