האם מותרת הזרקת הורמונים בשבת לאישה המטופלת בטיפולי פוריות

כ״ז בתשרי ה׳תשפ״א (אוק 15, 2020) | הריון ולידה, שבת

אקדים, כל טיפולי הפוריות יש מטרה אחת חשובה – להעלות את הסיכוי להתפתחות עובר. קיימת תרופה הניתנת בטבליות לבליעה, ומטרתה היא להעלות את הסיכוי לביוץ. לאחר נטילתה, אם רירית הרחם תהיה דקה מדי מוסיפים תכשיר הורמונלי אסטרוגני כדי לשפר אותה. כאשר הזקיקים יהיו מפותחים, הרופא ימליץ על זריקה להשראת ביוץ, שיתרחש בין 36 ל-42 שעות אחריה. הזריקה ניתנת בדרך כלל למשך חמישה ימים, כזריקה תת-עורית, מדי יום. זריקות מסוימות לצורך פוריות צריכות להינתן בשעה מסוימת ומדויקת, שגורמת לביוץ להתרחש 36 ש' לאחר מכן. לעניינינו, במקרה שבו לא ניתן להזריק לפני השבת או אחריה, מותר להזריק גם בשבת. ומן הטעמים הבאים. הראשון,פוריות. הפוסקים נחלקו כיצד להגדיר את מצבם של הזוגות הלא פוריים. יש אומרים שדינם של הזוגות הלא פוריים כאנשים בריאים (הרב יוסף שלום אלישיב, דבריו הובאו בשיעורי תורה לרופאים, ח"ג סי' קס"ה עמ' 107, שו"ת באר משה, ח"א סי' ל"ג אות ח'), לפיכך מותר לאישה עקרה לקחת תרופות בשבת לצורך עיבור, כי לא גזרו גזירת 'שחיקת סממנים', על סממנים, תרופות, בשבת לאנשים שהם בריאים. יש פוסקים שהגדירו את מצבם כ'מקצת חולי'  (שו"ת חלקת יעקב, יו"ד סי' ס"ב, אות '). ויש הסבורים שדין איש או אישה שיש להם פגיעה ממשית באברי ההולדה ועקב כך אינם פוריים, מוגדרים בגדר מי שאבר בגופו נפגע, 'סכנת אבר' (הרב נויבירט, דבריו הובאו בנשמת אברהם, או"ח, הקדמה לסי' שכ"ח, עמ' שצ"א). הדעה הרווחת בין הפוסקים שבעיות פוריות מוגדרות כ'חולה שאין בו סכנה', ואת טיפולי הפוריות לזוגות שאינם יכולים ללדת כדרך כל הארץ כטיפולים רפואיים לכל דבר (הרב אריאל שו"ת באהלה של תורה, ח"ה סי' ל"ד, הרב אשר וייס תחומין "ג, עמ' 220–222. הרב מרדכי אליהו, הרב זלמן נחמיה גולדברג ושזו גם דעת חותנו, הרב שלמה זלמן אויערבאך, והרב זילברשטיין הוסיף שזו גם דעת חותנו, הרב יוסף שלום אלישיב). השני. זריקה. ניתן להזריק כמעט לכל סוג רקמה בכל מקום בגוף החי. הזרקת תרופות אל השומן, לשריר, הזרקה תת-עורית, הזרקה לווריד ועוד. זריקה תת-עורית מותר להזריק גם ל'חולה שאין בו סכנה', כיוון שאינה מכוונת לכלי דם, אין עוברים על איסור מלאכת 'דישה' (שמירת שבת כהלכתה, פר' ל"ג סעי' ז', שם, כ"א, שו"ת שבט הלוי, ח"א סי' ס"א אות א' ושם ח"ח סי' ע"ט אות א', יסודי ישורון ח"ג עמ' ש"ד, יחווה דעת, ח"ב סי' נ"ו).לפיכך, טיפולי פוריות שבמעשה ההזרקה אין איסור תורה מותרים(שמירת שבת כהלכתה פרק ל"ב סעי' נ"ח, שם, פרק ל"ג סעי' ז'). גם אם יצא דם כתוצאה מזריקה כזו, ניתן לטעון שאין כאן איסור תורה, כיוון שזו תוצאה לא הכרחית (אינו מתכוון), וגם תוצאה לא רצויה (לא ניחא ליה) מהפעולה (הרב אשר וייס תחומין כ"ג (תשס"ג), עמ' 220–222).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

נשאלתי אודות השימוש בחיישנים בשבת, תופעה שמתרחבת ומצויה גם במרכזים רפואיים

אקדים, החיישנים מאופיינים כך שבאמצעותם מתרחשת פעולת שרשרת שתוצאותיה פתיחת דלת, הפעלת מזגן, הידלקות אור וכדומה, תהליכים חשמליים שאין האדם עושה פעולה מיוחדת להפעלתם. קיימים שני סוגים עיקריים של חיישנים, חיישנים תרמיים, המבוססים על קליטת קרינה בתחום העל-אדום וחיישנים...

קראו עוד

האם לדחות נכון לבקש לדחות ניתוח שבר בראש צוואר הירך, עד לאחר צאת השבת?

אקדים, שברי צוואר הירך מופיעים בחלקו העליון של הירך, בחלק המתחבר לאגן ומכונה בשם "צוואר הירך", שברים אלו נפוצים בקרב קשישים, ונובעים מחוסר יציבות הגורם לנפילות, ומתהליך דילול העצם, המגביר את פגיעותה, העדר ניתוח מסכן את שלום החולה, לעניינינו, על אף המקובל בעולם הרפואה...

קראו עוד

האם את נרות השבת תדליק במחלקה בו אוכלת האישה עם בעלה המאושפז או במקום השינה?

אקדים, מצווה מדברי חכמים להדליק נר לכבוד שבת "הדלקת נר בשבת אינה רשות....אלא חובה...ומדליק את הנר... וחייב לברך קודם הדלקה...אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של שבת, כדרך שמברך על כל הדברים שהוא חייב בהם מדברי סופרים" (רמב"ם הל' שבת פ"ה ה"א), קיימת דעה שהדלקת הנר...

קראו עוד

אם שבנה נולד פג, האם ראוי להקדים ולקרות שם או להמתין עד לברית המילה?

אקדים, שם פרטי הוא שם המייחד את הפרט בקרב משפחתו, לרוב ניתן שמו הפרטי של האדם על ידי הוריו, קריאת שם לילד היא מן היסודות החיוניים לרקימת קשר בריא בין הורה לילדו. ביהדות מוכרז שם הבן בפומבי במהלך טקס ברית המילה שלו. שם הבת מוכרז ליד ספר התורה ביום בו קוראים בו...

קראו עוד