האם קיימת חובה לקבוע מזוזה במרכזים רפואיים והאם מברכים על קביעה זו?

כ׳ בסיון ה׳תש״פ (יונ 12, 2020) | שו"ת, מזוזה

אקדים, מזוזה, היא אחת משתי דפנות הפתח, התורה ציוותה לכתוב ולהניח על מזוזת הפתח יריעת קלף עליה כתובות שתי פרשיות "שמע ישראל" ו"והיה אם שמע", שתי פרשיות אלו מסתיימות במילים "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך" (דברים ו' ט', וי"א כ') ומהם מקור המצווה, המזוזה משמשת מעין תזכורת בעת כניסה ויציאה על אמונה בייחוד ד' ובגמול על קיום המצוות לעניינינו, אין חיוב לקבוע מזוזה במרכז רפואי ואין לברך על קביעת מזוזה וזאת מן הטעמים הבאים, הראשון. תנאים. מובא ברמב"ם "…עשרה תנאים יש בבית, ואחר כך יתחייב הדר בו לעשות מזוזה, ואם חסר תנאי אחד מהן, פטור מן המזוזה…ועשוי לדירת כבוד, ועשוי לדירת קבע" (רמב"ם תפילין ומזוזה וספר תורה ה"ו ה"א), התנאי דירת כבוד נידון בפוסקים שהשוו בין שהייה בבית החולים לבין שהייה בבית הסוהר. בתלמוד שאלו מפני מה  קבעו מזוזה בפתח לשכת הפלהדרין, מקום אליו הופרש כהן גדול שבעה ימים לפני יום הכיפורים כדי להתלמד, והרי שהייה זו הייתה בעל כורחו של הכהן, (יומא דף י' עמ' ב'), מכאן שדירה בעל כורחו חייבת במזוזה, עם כל זה דירה שדר בה בעל כורחו כבית סוהר מהווה עילה לפטור ממזוזה שזו אינה דירת כבוד (שו"ת שער אפרים סי' פ"ג מובא בפ"ת), ומסיבה זו גם ראו לפטור את בית החולים ממזוזה שהשוהה בה שוהה בעל כורחו ואינה דרך כבוד, כך הורה החיד"א ביחס למחנה הסגר, בו נסגרים אנשים מחשש להתפשטות מחלות בציבור, שעל אף שנפסק כחכמים שדירה בעל כורחה שמה דירה, אך היות ושהייה במקום זה היא על פי צו אדוני הארץ ובכורח נעשית, הרי זה מעין שהייה בבית האסורים ופטורה ממזוזה (שו"ת חיים שאל ח"ב סי' כ"ב).  השני, דירת ארעי. המושג "דירת ארעי" מובא בעשרת התנאים הפוטרים בית ממזוזה. דוגמא לכך, הסוכה בחג הסוכות שפטורה ממזוזה. מסיבה זו הפוסקים פטרו ממזוזה גם את בית החולים, שהרי השהייה בבית החולים מוגדרת כשהייה זמנית, ועל אף שלפעמים השהייה במקום זה היא לפרק זמן ארוך. ואומנם שהייה בפונדק (מלון) לאחר שלושים יום חייבים במזוזה, אך שונה בית חולים מפונדק ואכסניה, שהשהייה באלו מתוך בחירה, ואילו השהיה בבית חולים מאונס (שו"ת חיים שאל שם). שאלה מעין זו נשאל גם בעל האבני נזר האדמו"ר מסוכוצו'ב "בית החולים אם מחויב במזוזה כי יש חולים משתהים שם ב' או ג' חדשים, ודומה לשוכר בית לאחר שלשים יום חייב במזוזה" והשיב שפטור ממזוזה, הדיון נסוב גם בשאלת היחס בין שוכר דירה לבין מי שנמצא בבית חולים, לדעת האבני נזר השהייה בבית חולים אינה כשכירות דירה, שכאן שוכרים את הבית עצמו ועל כן לאחר שלושים יום חייבים במזוזה, ואילו בבית החולים משלמים על השהייה אך המקום אינו מושכר לחולה "…על כן אין לחייב כלל בית החולים במזוזה" (שו"ת "אבני נזר" יו"ד סי' ש"פ). פסקים אלו הנחו את גדולי הרבנים האחרונים לפטור את בית החולים ממזוזה כך דעתו הרב יצחק יעקב וויס (שו"ת "מנחת יצחק" ח"ד סי' צ'), וכיוון שרבו הדעות לפטור בית חולים ממזוזה, ודאי שאין לברך על קביעתה, כך גם הורה הרב שלמה זלמן אויערבך שקביעת מזוזה בבית חולים תעשה בלא ברכה ("נשמת אברהם" יו"ד סי' רפ"ו סעי' א' 2 עמ' שס"ז-ח')

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד