האם תפרים נימוחים ונבלעים חוצצים בטבילה במקווה

ו׳ בשבט ה׳תש״פ (פבר 1, 2020) | שו"ת, בינו לבינה, טכנולוגיה, כללי

אקדים, תפירה רפואית היא פעולה כירורגית או כירורגית – פלסטית, הנעשית לצורך סגירת חתך או קרע בעור, כאשר החתך נוצר בפעולה ניתוחית, הוא מאוחה בסיום הניתוח  בעזרת תפרים. קיימות שיטות תפירה נוספות, המתאימות לצרכים כירורגיים רבים ושונים. בעבר השתמשו בחוטי משי או פלסטיק, ולכן היה צורך בטיפול מיוחד להוצאת התפרים. כיום מעדיפים חוטי תפירה העשויים מרקמות הנלקחות מדפנות המעיים של בעלי חיים, היתרון בשימוש בסוג זה, כיוון שהם נמסים מאליהם בתוך כשבועיים, ונספגים אל תוך רקמות הגוף. לעינינו, ניתן לטבול עם התפרים, ומן הסיבות הבאות: הראשונה, מיעוט ואינו מקפיד. חז"ל והפוסקים קבעו תנאים שונים בדיני חציצה. מהתורה, דבר החופה את רובו של הטובל, והוא מקפיד עליו ורוצה להעבירו, הרי זה חוצץ, ואם אינו מקפיד עליו, או שהיה חופה רק מיעוטו – אינו חוצץ. מדרבנן, גזרו על מיעוטו ומקפיד עליו, וכן על רובו ואינו מקפיד, אבל אם היה הדבר חוצץ במיעוטו ואינו מקפיד עליו, אינו חוצץ ואף לא מדרבנן(נידה ס"ז ע"ב, רמב"ם מקוואות פר' א' הל' י"ב, יו"ד סי' קצ"ח סעי' א'). כיוון שתפרים לא ניתנים להסרה אף למחמירים נראה להקל ומותר לטבול איתם (חכמת אדם כלל קי"ט סעי' ג', ערוה"ש קצ"ח סעי' ט'). השני. צורך רפואי. דבר חוצץ ומשמש צורך רפואי, יש שכתבו שכיוון שרצונו להסירו ומנוע ממנו הדבר, הרי זה נקרא מקפיד עליו וחוצץ(חכמת אדם, קי"ט, בינת אדם, בית הנשים, אות י"ב, לחם ושמלה קצ"ח, ס"ק ס'). רבים חולקים על כך  וסוברים שעל אף שמנוע ממנו להסיר אינו נחשב דבר המקפיד עליו, ועל כן אינו חוצץ (פחד יצחק ע' אשה, שו"ת צמח צדק חיו"ד סי' ק"ס, שו"ת כתב סופר חיו"ד סי' צ"א, שו"ת שואל ומשיב מהדו"ק ח"ג סי' כ"ז, שו"ת אבני נזר חיו"ד סי' רנ"ט, שו"ת משיב דבר סי' ל"ו, שו"ת פנים מאירות ח"א סי' קמ"ז, שו"ת מהרש"ם ח"א סי' ע"ט, נחל אשכול סי' ס"ה אות ו', שו"ת בית יצחק חיו"ד סי' י"ט). בדבר שהוא מנוע להסירו מחמת סכנה הכרוכה בכך, בדיעבד בוודאי שאינו חוצץ (או"ז סי' שס"ב אות י"א, לבוש יו"ד סי' קצ"ח אות ו', שו"ת פנים מאירות ח"ב סי' קמ"ז, שו"ת זכרון יוסף סי' ט'-י', שו"ת רעק"א סי' ס', שו"ת חת"ס חיו"ד סי' קצ"ב, סד"ט יו"ד סי' קצ"ח סקי"ט). השלישי, דבר הבלוע. הפוסקים דנו האם ניתן לטבול עם סתימה זמנית בשן, רבו הפוסקים שהתירו, ועל אף שעתידים להוציאה אין חשש חציצה שהרי המקום אטום (דרכי תשובה, קצ"ח ס"ק ע"ב, בשם שו"ת אלף המגן ח"ב סי' כ"ו, ובחלקת יעקב, יו"ד סי' ק"ה) הרב צבי פסח פרנק אוסיף וכתב בשם המהרש"ם שכיוון שמקום תמיד יהיה מכוסה ורק מחליפים את חומר האיטום על כן נחשב שאינה מקפדת, ואדרבא העובדה שעתידים להחליף את החומר מוכיחה על כך שאינה מקפדת (הר צבי יו"ד קס"ט, מהרש"ם ח"א סי' ז'). עוד למדו אחרונים מדין רטייה, או חבישה, שכאשר מדובר במכה שאינה עתידה להתרפא והרטייה או החבישה יישארו במקומם לעולם, אף שמחליפין אותם מזמן לזמן הרטייה אינה חוצצת (דברי מלכיאל ח"ה סי' ק"ח, עיין גם אגרות משה יו"ד ח"א סי' צ"ז, מנחת יצחק ח"ה סי' קי"א אות ב'). בספר אוצרות הטהרה מביא בשם השיעור שבט הלוי, והרב אויערבך, שאף כאשר התפרים בולטים מן הבשר מעט, אינם חוצצים (פ"ז אות נ"ז).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד