כיצד ינהג חולה במחלת הסוכרת ביחס לשתיית ארבע כוסות בליל הסדר?

ט״ו בניסן ה׳תשפ״א (מרץ 28, 2021) | שו"ת, פסח

אקדים, מחלת הסוכרת – מחלה מטבולית (הפוגעת בפירוק חומרים) המתאפיינת בריכוז גבוה של גלוקוז בדם ובשתן, כאשר ריכוז הסוכר בדם עולה מעל הרמה הנורמלית, הוא חודר לשתן, הכליות מפרישות  מים כדי למהול את כמויות הגלוקוז. מיץ ענבים עשיר מאוד בסוכרים פשוטים, הנספגים במהירות בדם ומזניקים את רמות הסוכר. האלכוהול המצוי ביין בתכונתו מונע מהכבד לייצר גלוקוז ועשוי לגרום להיפוגליקמיה. לעניינינו, על החולה לקיים מצוות ארבע כוסות בשל חשיבותה הרבה ומומלץ לקחת יין יבש שהוא דל קלורי, וזאת באופן שיתואר ומפני הטעמים הבאים, הראשון,ארבע כוסות. המשנה כותבת, "… ואפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין ואפילו מן התמחוי (פסחים פ"י מ"א). וכך נפסק להלכה (או"ח תע"ב סעי' ח'). אמנם המצווה אינה חיוב מן התורה אלא מצווה דרבנן בלבד, ואף על פי כן הקפידו חז"ל ביותר על יישומה. הקפדה זו מתבטאת בכך שאפילו עניים המתפרנסים מצדקה מחויבים בארבע כוסות, השני,מצטער. בתלמוד מסופר מעשה על רבי יהודה בר עילאי שהיה שותה ארבע כוסות ולאחר מכן נאלץ לחבוש את ראשו בשל כאבים "מפסח ועד עצרת"  (ע"פ נדרים מ"ט ע"ב). דין זה נפסק בשולחן ערוך "מי שאינו שותה יין מפני שמזיקו, או שונאו, צריך לדחוק עצמו ולשתות, לקיים מצות ארבע כוסות" (או"ח סי' תע"ב סעי' י') אך סייג המשנה ברורה את הדברים וכתב: "… רצונו לומר שמצטער בשתייתווכואב בראשו מזה, ואין בכלל זה כשיפול למשכב מזה" (שם, ס"ק ל"ה) וכמובן לא במקרה שיסתכן. השלישי.שיעורים. על כל אחת מארבע הכוסות להכיל לפחות רביעית הלוג יין (ע"פ פסחים דף ק"ח ע"ב). קיימת מחלוקת מהו שיעור רביעית הלוג, לדעת החזון איש – 150 סמ"ק, ולדעת הרב חיים נאה – 86 סמ"ק, מנהג עדות ספרד להקל כשיטת ר' חיים נאה, בני עדות אשכנז בכוס של קידוש החמירו ובאלו שאין חיובם אלא מדרבנן כגון 'ארבע כוסות' וברכה אחרונה המצריכה 'שיעור רביעית' הקלו, (מ"ב סי' רע"א ס"ק ס"ח). הרביעי, הכמות. לכתחילה ראוי להדר ולשתות את כל היין שבכוס "שיעור הכוס, רביעית לאחר שימזגנו (אם רוצה למזגו), וישתה כולו או רובו" (או"ח סי' תע"ב סעי' ט', ובמ"ב שם ס"ק ל'), למעשה די בשני תנאים: א) שישתה את רוב היין שצריך להיות בכוס, וכדאי שלא תכיל יותר מרביעית, היינו רוב 'רביעית' (45 מ"ל). ב) שכמות זו תהיה כמלא לוגמיו של השותה, היינו כשיעור יין שימלא את חלל פיו כשהוא מנפח לחי אחת, שבשיעור זה מתיישבת דעתו של השותה (או"ח סי' רע"א סעי' י"ג). אדם שפיו בגודל בינוני, שיעור 'מלא לוגמיו' מעט יותר מרוב 'רביעית' (שם). חמישית,יין מזוג – ניתן להוסיף מים ליין 'יין מזוג' ועדין יחשב הדבר ליין הכשר לצאת בו ידי מצוותו, ובתנאי שמרגיש טעם יין (סי' רע"ב סעיף ה' ובמ"ב שם ס"ק י"ד) עירוב של 40% יין עם 60% מים, עדין מותיר טעם יין, אף בעירוב של 25% יין ו75% מים יתכן ונותר טעם יין, ראוי לטעום אם אכן מרגישים טעם יין (מ"ב שם ס"ק ט"ז). חולה סוכרת שמאוזן על ידי זריקות מרובות של אינסולין תוך מעקב רמת הסוכר מספר פעמים ביום – יכול לאכול ולשתות את כל כמויות המצה ומיץ הענבים הדרושים לקיום המצוות לכתחילה, ויאזן עצמו על ידי תוספת אינסולין לפי הצורך (נשמת אברהם, חל' או"ח, סי' תע"ב סעי' י', ס"ק ב', הערה 3 עמ' תרל"ו).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד