נשאלתי האם אלרגיה הגורמת לאדמומית ופצעים בעור היד פוטרת מהנחת תפילין.

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, תפילין וציצית

אקדים, אלרגיה היא רגישות יתר תגובתית של הגוף או חלק ממנו למגע חיצוני, תגובה זו שונה בעוצמתה מזו של אדם נורמלי. תגובת אלרגיה יכולה להיות קלה עד קשה ויכולה לגרור בעקבותיה מספר רב של סימפטומים. נזכיר חלק מהם: קשיי נשימה, עיניים מגרדות ודומעות, התעטשויות, סינוסיטיס, סתימת דרכי הנשימה, גרד ואדמומית בעור. תפילין עשויות מעור העובר תהליך עיבוד בחומרים שלעיתים גורמים לתגובה אלרגית של העור. לעניינינו, אין לפטור מהנחת תפילין, ראוי ונכון להתאמץ ולהשיג תפילין המעובדות בתהליך שונה שאינו גורם לאותה תופעה, וזאת מן הטעמים הבאים: הראשון, הפטור מקיום מצוות עשה במקום חולי. בתלמוד מובא מעשה בר' יהודה ששתה ארבע כוסות יין בליל הסדר על אף שסבל משתיית היין של ד' כוסות בליל הסדר עד חג השבועות (נדרים דף מ"ט ע"ב). מכאן הסיקו הראשונים שאין לפטור משתיית ארבע כוסות יין אף כשמזיק לשותה (שו"ת הרשב"א ח"א סי' רל"ח), ולהלכה "מי שאינו שותה יין מפני שמזיקו, או שונאו, צריך לדחוק עצמו ולשתות, לקיים מצוות ארבע כוסות" (שו"ע או"ח, סי' תע"ב סעי' י'). האחרונים העירו שבמקום חולי פטורים משתיית ד' כוסות  "מפני שמזיקו, רצונו לומר שמצטער בשתייתו וכואב בראש מזה, ואין בכלל זה כשיפול למשכב" (משנה ברורה, סי' תע"ב ס"ק ל"ה), הפטור מלקיים מצוות עשה במקום חולי מובא בפוסקים נוספים (ברכי יוסף סי' תר"מ, בניין שלמה סי' מ"ז). השני, אלרגיה אינה אלא מיחוש בעלמא. בהלכה מוכרים ארבעה מצבי חולי, אחד מהם מיחוש בעלמא. ההלכה קובעת "מי שיש לו מיחוש בעלמא והוא מתחזק והולך כבריא, אסור לעשות לו שום רפואה ואפילו על ידי אינו יהודי, גזירה משום שחיקת סממנים" (או"ח סי' שכ"ח סעי' א'). ובהגדרה של מיחוש בעלמא נכללים כל הדברים הקלים כגון הצטננות עם נזלת קלה, שיעול קל, מחלות עור קלות וכו', כל דבר שינו גרום להחלשת כל גופו של הסובל או שיהיה חייב לשכב מחמתו (משנה ברורה שם ס"ק, ובנשמת אברהם סי' שכ"ח, עמ' שפ"ז שפ"ח), תגובה אלרגית של העור מוגדרת כמיחוש בעלמא. השלישי, פטור מצטער הוא דין ייחודי בהלכות סוכה. ההלכה קובעת "חולים ומשמשיהם פטורים מן הסוכה" (סוכה דף כ"ו ע"ב). ואמרו בגמרא שסיבת הפטור כיוון שהוא מצטער. בתוספות מפורש שפטור מצטער ממצות סוכה נלמד מהפסוק "בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים" (ויקרא כ"ג, מ"ב) ודרשו חז"ל "תשבו כעין תדורו", ואין אדם דר במקום שמצטער (סוכה כ"ו,ע"א ד"ה 'הולכי'). פטור זה מן הסוכה נאמר אפילו למי שרק חש בראשו (שו"ע או"ח סי' תר"מ סעי' ג'), אלא שנחלקו קדמונים האם דין מצטער הוא דין ייחודי בהלכות סוכה מטעם הכתוב "תשבו כעין תדורו" (שו"ת בשמים ראש סי' צ"ד). או שדין מצטער הוא פטור כללי בכל המצוות (שו"ת הרדב"ז ח"ב סי' תרפ"ז). הרביעי, מצוות תפילין מיוחדת בחשיבותה. חז"ל התייחסו בחומרה לאי-הנחת תפילין, ובתלמוד נאמר: "איזהו עם הארץ? … כל שאינו מניח תפילין" (ברכות דף מ"ז ע"ב). ובמקום אחר נאמר: "פושעי ישראל בגופן, מאי ניהו (מי הם)? אמר רב: קרקפתא דלא מנח תפילין"(ראש השנה דף י"ז ע"א), אומנם, מרבית הראשונים ביארו שמדובר באדם שמעולם לא הניח תפילין (רמב"ם פ"ג מהלכות תשובה הלכה ה'. ומשמע שכן היא גרסתו בגמרא. וכן הוא בר"ח וברי"ף שם. ובעיטור בשם תשובות הגאונים). בשל חשיבותה המרובה יש להקפיד בה יותר.

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד