נשאלתי האם בתפילת מנחה שלאחר ברית מילה, בה משתתף מוהל, נוהגים שלא לומר תחנון

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, מילה ופדיון הבן

אקדים, תחנון הוא אוסף קטעי תחינה בעיקר מן התנ"ך בהם מתוודה המתפלל על חטאיו ומבקש מחילה ורחמים עליו ועל כל עם ישראל, הנאמר לאחר תפילת שמונה עשרה של תפילות שחרית ומנחה ברוב ימות השנה. סדר תחנון פותח באמירת 'שלש עשרה מידות של רחמים' ולאחריו 'נפילת אפים'. בקהילות אשכנז נהגו מיד לומר סדר 'נפילת אפים' ללא אמירת שלש עשרה מידות של רחמים, ולהטות את הראש על יד שמאל, תוך כדי ישיבה. מנהגי עדות ספרד שאין נופלים אפים כלל, אלא אומרים את הקטע של נפילת אפים בישיבה. לעינינו,  נראה שאם נערכה כבר ברית המילה יש לומר 'תחנון'. ראשית, נפילת אפיים רשות היא. בתלמוד מובא מעשה באשתו של רבי אליעזר, שלא הניחה לו להתפלל בנפילת אפים לאחר שנידוהו חכמים, מחשש שיפגעו מתפילתו בשל צערו, כשם שאירע לרבן גמליאל (ע"פ בבא מציעא דף נ"ט ע"ב). יש מי שלמד ממעשה זה "…שאין לדבר בין תפילה לתחינה דכולה כעין תפילה אריכתא היא" (ב"י סי' קל"א בשם תלמידי הרשב"א), כיוון שאשתו גרמה לו להפסיק בין תפילת שמונה עשרה לנפילת אפיים, וכך נפסק להלכה "אין לדבר בין תפילה לנפילת אפים" (שו"ע או"ח סי' קל"א סעי' א'). ויש מי שהסיק מכך "שנפילת אפים בציבור אחרי התפילה, רשות היא" (רב נטרונאי גאון מובא בטור בסי' קל"א, וכן ריב"ש סי' תי"ב). ובספר פסקי תשובות כתב "והנה, על פי רוח דברים אלו נשתרשו מנהגים שונים להקל באמירת תחנון בזמני שמחה שונים" (שם ס"ק כ"ד). שנית, המילה יום שמחה היא שנאמר "שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב" (אבודרהם הל' ברבות שער ט') ואין אומרים בו תחנון. אלא שנחלקו הפוסקים, יש הסוברים שגם לאחר ברית המילה אין לומר תפילת נפילת אפים "אבל ב"ח בשם הרש"ל כתב שא"א תחנון במנחה כשמתפללין אצל התינוק. וכן נוהגים בבריסק דליטא וכן נוהגים בקרקא וכן נראה להקל כיוון  דנפילת אפיים רשות" (באר היטב, סי' קל"א ס"ק י"ג, וכך הורה הרב עובדיה יוסף, שו"ת יביע אמר, ח"ג סי' י"א). ויש שפסקו שדווקא בשחרית פטור זה קיים ואילו בתפילת מנחה "…אף על פי שמתפללין אצל התינוק הנימול אומרים תחנון" (רמ"א סי' קל"א סעי' ד').  ולמעשה הורה המשנה ברורה לומר תחנון (שם ס"ק כ"ה), וכן מובא בפסקי תשובות שיש לומר תחנון בתפילת המנחה לאחר ברית המילה (פסקי תשובות סי' קל"א ס"ק י"ז הערה 103, וכן מובא באוצר הברית פרק ג' סי' י' סעי' ז' ע"פ הרמ"א).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד