נשאלתי האם ההלכה מתירה את השימוש באילחוש בברית מילה

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, מילה ופדיון הבן

אקדים, מצאנו במקורותינו מספר דוגמאות לשימוש בסוגי אלחוש כדבר המונע סבל וייסורים, לדוגמא אופן תשלום "צער", שהוא אחד מחמישה דברים שמשלם המזיק את חברו "אומדים כמה אדם רוצה ליתן לקטוע ידו המוכתב למלכות בין סייף לסם" (ב"ק פ"ה ע"א) ופירשו הדבר "…שאין שם צער כלל.."( רש"י שם) וכן לעניין רציעת עבד עברי (קידושין כ"א ע"ב) לעניינינו, נראה שאין לאסור את השימוש באלחוש ראשית, אין לחשוש לשינוי ממנהג הדורות. הטעם המובא לאסור השימוש בסם מפני החשש לשינוי ממנהג הדורות שלא השתמשו בסם בברית המילה (אמרי יושר ח"ב סי' ק"מ), יש לדחותו, מכמה טעמים האחד, שהרי 'פריעה' נעשית בכלי ולא רק ביד, ולא חוששים לשינוי ממנהג הדורות שפרעו ביד בלבד (אחיעזר ח"ג סי ס"ה סקי"ב), השני, מציצה נעשית בכלי ולא בפה בתנאים מסוימים ולא חששו לשינוי ממנהג הדורות (בית יצחק יו"ד ח"ב סי' צ"ח). יש לצרף לכך את העובדה שיש מי שפירש שההיעדר השימוש בסם נבע מהסיכון הכרוך בשימוש בו ולא מטעם מהותי האוסר שימוש בסם, חשש זה אינו קיים עוד (חמדת צבי ח"ד סי' מ"ח), ועוד יתכן שהשתמשו בסם רק בניתוחים גדולים ולא בברית מילה, כשם שלא השתמשו בסם להקל על היולדת או להקל על ייסוריו של רבי יהודה הנשיא, ואף התפללו למהר מותו כדי שלא יסבול (עיי מאמרו של פרופ' אברהם שטיינברג הרדמה במילה-היבטים רפואיים והלכתיים) שנית, אין עניין מהותי המצריך צער במעשה המילה. המדרש "אמר רבי אבא בר כהנא הרגיש ונצטער כדי שיכפיל לו הקב"ה שכרו" (בראשית רבה פרשה מ"ז), ממנו הסיקו פוסקים לאיסור השימוש באלחוש (אמרי יושר שם), ניתן להידחות מכמה פנים, הראשון, מדרש זה אינו מופיע בש"ס ופוסקים, ואף קיימים מדרשים חלוקים לפיהם אברהם מצא עצמו מהול על יד עקרב שזימן לו הקב"ה (תנחומא לך לך י"ז) השני, אברהם שנצטער היה זה אלא כדי להרבות שכרו,  אך אין לגזור מכך שקיים איסור להקל מצער המילה (ארץ צבי סימן נ"ו), כזו היא דעתו של הרב עובדיה יוסף (יביע אמר יו"ד ח"ה סי' כ"ב ס"ק ד') וכך גם כותב הרב יעקב וינברג "שאין צורך כלל לגרום צער לנימול על ידי עובדת המילה…אחרי שאין לזה כל מקור, וכיוון שעמודי ההוראה וכל הפוסקים הבאים אחריהם שדרכם לפרש דבריהם לא חיישי לפרט עניין יסודי כזה על הצורך בצער הנימול ש"מ שאין מקום כלל להצריך צער במילה" (שרידי אש ח"ג סי' צ"ו). ועוד יש להוסיף בהקשר זה את דברי הרב משה פיינשטיין שאם יש מקום לאסור השימוש בסם הרי זה מחשש לסכנה שבו, ולא מחמת האיסור שבסם "שאין נותנים סמי הרדמה, שאין זה דבר טוב לרפואת האדם, ולכן אין נותנים סמי תרדמה, לעשיית מילה דקטן, ולא שיש איזה חששות בדין לקיום המצווה…"(אגרות משה יו"ד ח"א סי' קנ"ה).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד