נשאלתי האם יש לקבור את הנפטר עם הדפיברילטור שהותקן בגופו

כ״ג באלול ה׳תשע״ח (ספט 3, 2018) | שו"ת, אבלות

אקדים, דפיברילטור (לפי מונחי האקדמיה ללשון העברית: מַפְעֵם) הוא מכשיר המחזיר קצב לב לפעולה סדירה על ידי מתן שוק חשמלי ללב. עם ההתפתחות הרבה של הרפואה בעידן המודרני כאשר ניתוחים לחיבור ולהשתלת איברים או מכשירים מלאכותיים בגוף האדם, נעשים בכל יום, נדרשו הפוסקים להכריע בשאלות רבות שהמכנה המשותף שלהן הוא השאלה הכללית – מה מעמדו ההלכתי של איבר חי או מלאכותי שהושתל בגופו של האדם – האם הפך להיות חלק מגופו של המושתל, לעניינינו, יש לקברו עם הדפיברילטור שהושתל בגופו, ומן הטענים הבאים, הראשון, איברים מושתלים. במסכת סוטה נאמר "אמר רבי אבהו, ילדה שסיבכה בזקנה, בטלה ילדה בזקנה ואין בה דין ערלה" (סוטה דף מ"ג ע"ב). "ילדה" היא נטיעה צעירה שלא עברו עליה שלוש שנים ויש בפירותיה איסור ערלה. ואם קצצו את "ילדה" והרכיבוה עם נטיעה "זקנה" שעברו עליה שלוש שנים וכבר אין בפירותיה איסור ערלה – "בטלה" ה"ילדה" לנטיעה ה"זקנה", והפכה להיות חלק מה"זקנה", ולפיכך אין בנטיעה דין ערלה. ולכאורה ניתן להסיק מכך, שכשם שלאחר קליטת הנטיעה הצעירה בנטיעה הזקנה, מקבלת ה"ילדה" את דין ה"זקנה" כי הפכה להיות חלק ממנה, הוא הדין כל איבר חי המושתל בגופו של אחר, נחשב חלק מגוף האדם שהושתל בו (עיין חזו"א חיו"ד הל' טריפות סי' ד' אות י"ד). השני, איברים מלאכותיים. נחלקו הפוסקים ביחס למעמדו של איבר מלאכותי שהושתל בגופו של אדם, האם הופך חלק מחלקי גופו, והאם בהוצאתו מגופו של נפטר יש משום איסור ניוול וביזוי, וכן איסור הנאה מן המת, דעת הרבנים וויס ואלישיב שאיבר מלאכותי שממלא את ייעודו של איבר טבעי נחשב כחלק מגופו של האדם מכיוון שחלקים אלו היו צמודים לגופו מחייו ושימשו אותו, הרי הם חייבים בקבורה, ואסורים בהנאה, ויש משום איסור ניוול המת בניתוחו לצורך הוצאת חלקים אלו, ועל כן אין להוציאו מגופו של הנפטר ואם הוצא משם קיים איסור להשתמש בו שנית (שו"ת מנחת יצחק ח"ז סי' ק"א, הרב אלישיב מובא בשו"ת קב ונקי, חיו"ד סי' תל"ב), אולם הרבנים אויערבך זצ"ל ויבל"א הרב אשר וויס חילקו בין חלקים מלאכותיים הפועלים מעצמם בכוח חיצוני, ואשר מוחלפים מידי פעם, ולפיכך אינם בטלים לגוף, שלגביהם אין זה ניוול, כגון קוצב לב, או שיניים תותבות בלתי-קבועות, שעליהם לא חל איסור הנאה וחיוב קבורה עם המת, לבין חלקים מלאכותיים קבועים בגוף, המשמשים לחיזוק איברים, ואשר אינם מיועדים להוצאה או להחלפה, כגון שיניים תותבות קבועות, או חיזוקי מתכת לעצמות, שנחשבים כחלק מגופו של הנפטר, ואסורים בהנאה, וחייבים בקבורה עמו (שו"ת מנחת שלמה ח"ב סי' צו אות ג (וראה גם הגרש"ז אויערבאך, הובאו דבריו בנשמת אברהם חיו"ד סי' שמ"ט סק"ג, שו"ת מנחת אשר ח"ב סי' קל"ב).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד