נשאלתי האם לברך ברכת "אשר יצר" כשהחולה מחובר לצנתר (קתטר)

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, תפילה וברכות

צנתר או קתטר הוא צינור חלול וגמיש בעל קוטר משתנה, המוחדר לתוך חלק בגוף לשם איבחון או ביצוע הליך רפואי באותו מיקום. הצנתר הראשון הומצא על ידי בנג'מין פרנקלין. ניתן להחדיר צנתר לגוף בדרכים שונות כגון, הכנסת צנתר לשלפוחית השתן דרך השופכה כדי לנקזה. לעניינינו, יש לברך אשר יצר בתפילת שחרית וכן בכל פעם שמחליפים את השקית, ומן הטעמים הבאים. הראשון, ברכת אשר יצר. קיימת מחלוקת התלמודים והפוסקים אם לומר את המילים "אפילו שעה אחת" בברכת "אשר יצר". לפי נוסח אחד המובא בתלמוד אינו מזכיר וכך הנוסח, "…ברוך אשר יצר את האדם בחכמה וברא בו נקבים נקבים חלולים חלולים גלוי וידוע לפני כסא כבודך שאם יפתח אחד מהם או אם יסתם אחד מהם אי אפשר לעמוד לפניך…(ברכות ס' ע"ב, רמב"ם הל' תפילה פ"ז ה"ה, ב"י או"ח סי' ד') וישנו נוסח אחר "דרש רבי שמלאי למה הולד דומה במעי אמו…וכיוון שיצא לאוויר העולם נפתח הסתום ונסתם הפתוח שאלמלא כן אינו יכול לחיות אפילו שעה אחת…" (נידה דף ל' ע"ב), נוסח זה נקשר עם תהליך הלידה, ותואם את הגישה לפיה הברכה נאמרת ללא קשר לעשיית הצרכים, או שכוונת הברכה מוסבת גם על עצם בריאת האדם, ולפיכך מברכים אותה בתפילת שחרית, ולפיכך ראוי לומר "אפילו שעה אחת", "שבשחר אנו נעשים כבריה חדשה דכתיב 'חדשים לבקרים רבה אמונתך'…וצריכים אנו להודות לו יתברך על שבראנו לכבודו לשרתו" (הרשב"א בשו"ת חלק א' סימן קצ"א, וכך גם כתב אבודרהם, רמ"א או"ח סימן ד' סעיף א'). לסיכום, ברכת "אשר יצר" תוקנה הן על עשיית הצרכים היומיים והן על יצירת האדם בכלל. השני, ברכת ההודאה. לגבי ברכה אחרונה וברכת המזון ניתנו שיעורים ברורים בעניין כמות האוכל שנאכלה וכן הזמן שחלף מאז האכילה ועד לברכה. בניגוד לכך "אין שיעור להשתין מים כי אפילו לטפה אחת חייב לברך שאם יסתם הנקב מלהוציא הטיפה ההיא היה קשה לו וחייב להודות" (נימוקי יוסף לפסחים דף מ"ו ע"א. שו"ע או"ח סימן ז' סעיף ד'). מחבר השולחן ערוך דייק הלכה זו, מלשון הברכה "שאם יסתם הנקב" ומאופייה של הברכה שהינה ברכת ההודאה. ובעקבות כך הוא פוסק הלכה למעשה ש"אין שיעור להשתין מים". כך הורה למעשה הרב פרנק לברך, שלפעמים גם בקתטר השתן אינו יוצא מפני שנסתם למעלה מהקתטר והשתן אינו יכול להיכנס ואם כן הוא מצטער, ולכן חייב להודות על כל טיפה שיוצאת. עיין שם. ומשמע מדבריו שצריך לברך בכל פעם שיוצא שהרי אם לא היה יוצא היה סובל ומאד מצטער. (שו"ת הר צבי או"ח א' סימן ו'). הלכה למעשה כתבו הפוסקים שחולה זה יכול לברך ברכת "אשר יצר" לאחר החלפת השקית המלאה או לאחר שחש עשיית צרכיו לתוך השקית (ציץ אליעזר ח"ח סי' א' אות ג'), מלבד זאת יברך בכל בקר בתפילת שחרית (נשמת אברהם חאו"ח סי' ז' סעי' א' הערה 2 בשם הגרש"ז אויערבך).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד