נשאלתי האם לפני ואחרי שתיית חומר ניגוד לצורך בדיקת סי טי, יש לברך

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, תפילה וברכות

אקדים, חומר ניגוד הוא חומר המשמש בדימות רפואי להדגשת הניגודיות בין מבנים אנטומיים בגוף. שימוש נפוץ בחומר ניגוד נעשה להדגשת כלי דם ולהדגשת צינור מערכת העיכול. ישנם סוגים שונים של חומרי ניגוד מיודדים, המשתנים ברמת האוסמולריות, הצמיגות ותכולת היוד המוחלטת בהם. לפני הבדיקה מקובל לשתות 4 כוסות של חצי ליטר בהדרגה במשך כשעה וחצי עד לשעתיים.  חומר הניגוד מוגש עם או ללא תרכיז ממותק בטעם פטל כדי לסלק את תחושת הגועל. חשוב לציין יש להגיע לבדיקה לאחר 4 שעות ללא אכילה ושתייה כלל. לעניינינו, אין לברך לא לפני ולא לאחריי, ומן הטעמים הבאים, הראשון, ברכות הנהנין. התלמוד דן לגבי מי שחש בגרונו ונאלץ לשתות שמן זית לצורך רפואתו, וכיוון שלא ניתן לגמוע שמן זית לבד, מערבו בתוך "אניגרון" (תבשיל של ירקות ויין). למשל "מיא דסלקא" (מים שבשלו בהם תרד), על אף שהסיבה שמפניה שותה את אותו משקה הוא צורך רפואי "קמשמע לן: כיון דאית ליה הנאה מיניה בעי ברוכי"(כיוון שנהנה עליו לברך). (ברכות ל"ו ע"א). מכאן למדו הראשונים שהחיוב לברך תלוי בהנאה, אם קיימת הנאה מברכים (תוספות ברכות שם בד"ה "כיון דאית ליה הנאה מיניה בעי ברוכי", (רא"ש ברכות פ' ו' סי' מ"ג), ולהלכה "כל האוכלין והמשקין שאדם אוכל ושותה לרפואה, אם טעמם טוב והחיך נהנה מהם, מברך עליהם תחלה וסוף…" (אורח חיים סי' ר"ד סעי' ח'), במקרה זה אין מדובר ברפואה אלא בחומר ניגוד. השני, שתיית מים שלא לרוות צימאונו. במשנה מובא "השותה מים לצמאו – מברך "שהכל נהיה בדברו". בגמרא שאלו: "לאפוקי מאי? א"ר אידי בר אבין: לאפוקי למאן דחנקתיה אומצא" (ברכות מ"ד ע"א), כלומר, שמי שנאלץ לשתות מפני חשש חנק אינו מברך. הראשונים נחלקו יש מי שסבר "דדוקא לפניו לא בעי ברוכי, אבל לאחריו – חייב" (התוס' בשם רב עמרם גאון), ואילו הרמב"ם פסק "והשותה מים שלא לרוות צמאו אינו טעון ברכה, לא לפניו ולא לאחריו" (הל' ברכות פ"ח ה"א). להלכה נפסק "השותה מים לצמאו מברך שהכל, ולאחריו 'בורא נפשות רבות', אבל אם חנקתיה אומצא ושתה מים להעביר האומצאאינו מברך לא לפניו ולא לאחריו" (או"ח סי' ר"ד סעי' ז'). השלישי, דבר המזיק. מבואר בגמרא שהשותה שמן זית אינו מברך עליו, מפני שמזיקו (ברכות ל"ה ע"ב), וכן נפסק להלכה (שו"ע או"ח סי' ר"ב, סעי' ד'). ומבואר בפוסקים שהכוונה ב'מזיקו' שהוא מעורר דחייה בגרונו. וכן מסתבר שמבחינה תזונתית הרי אין בו פגם, וההיזק הוא שהוא גורם לתחושת גועל. (רא"ה, ריטב"א, מ"א ס"ק ח', וערוה"ש סעי' כ'), וכן פסק הרב שלמה זלמן אויערבך, שהנוזל טפל לחומר הניגוד המעורב בו שאינו מאכל בריאים ואין לברך עליו (נשמת אברהם ח"א סי' ר"ד סעי' ג' הערה 2 עמ' קנ"ה).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד