נשאלתי האם מותרת נסיעה בשבת עבור נתינת תרופה מחקרית, והאם גם לשם אפקט פלצבו

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, שבת

אקדים, האופציה של טיפול חדשני, שיכול להינתן אך ורק במסגרת מחקרית, מהווה לעתים קרובות סיכוי יחיד להשגת תוצאות משופרות, בעיקר כאשר מדובר בחולי סרטן עם גרורות מפושטות. הדרך היחידה לבדוק יעילות של תרופה חדשה היא בעזרת מחקר קליני. נוצר מצב שבו המחקר הקליני מהווה הזדמנות כפולה הן לחולה המקבל טיפול חדשני, שלא יכול להינתן באף מסגרת אחרת, והן לחברה המפתחת את התרופה וחייבת להוכיח את יעילותה. את המחקרים הקליניים מחלקים לכמה סוגים: מחקרים של שלב ראשון – מחקרים בתרופה שניתנת בפעם הראשונה למטופל. מחקרים של שלב שני – מחקרים הבודקים תרופות שהוכחו כבטוחות במחקר השלב הראשון. מחקרים של שלב שלישי – מחקרים שמשווים בין טיפול רגיל למחלה בשלב מסוים לבין טיפול בתרופת המחקר. מטופל אשר נכנס למחקר שלב שלישי יהיה באחת משתי קבוצות: קבוצה המקבלת את הטיפול הרגיל שכל חולה במצבו היה מקבל, קבוצה המקבלת את תרופת המחקר. במקרים רבים גם מי שמקבל את תרופת המחקר ימשיך לקבל במקביל את התרופה המקובלת. החולה – וגם הרופא שלו – לא יידעו לאיזה קבוצה הוא שייך במהלך הטיפול כדי להימנע מהשפעות זרות (דוגמת אפקט פלסבו).  לעניינינו, נראה להתיר, ומן הטעמים הבאים, הראשון, תרופה בדוקה. על פי ההלכה יש הבחנה בין קמיע מומחה, לבין קמיע שאינו מומחה (שבת נ"ג ע"א וב', טושו"ע או"ח סי' ש"א סעי' כ"ה), ובלשון הפוסקים יש הבחנה בין רפואה בדוקה, לבין רפואה שאינה בדוקה, היינו קיימת הבחנה בין טיפול ניסיוני, לבין טיפול שיעילותו הוכחה בעקבות חזרה מוצלחת (מור וקציעה או"ח סי' שכ"ח, שו"ת חת"ס חיו"ד סי' ע"ו). השני, אפקט פלצבו, הוא חומר בלתי מזיק שאין לו השפעה פיזיולוגית ספציפית, עם זאת, לא ניתן לומר שלפלצבו אין כל השפעה. זאת משום שכאשר האדם הנוטל אותו סבור שיש לו השפעה מסוימת הוא יכול לגרום לה להתרחש, נמצא כי תגובה של אדם לתרופה אמתית כוללת שני רכיבים: אפקט פלצבו והשפעת הרכיב הפעיל. מחקרים השואפים לגלות את ההשפעה של תרופה מסוימת חייבים להשתמש בקבוצת ביקורת שבה הנבדקים מקבלים פלצבו. זאת משום שרק כך הם יוכלו לוודא שההשפעה הנראית של התרופה היא תוצאה של החומר הפעיל שלה ולא של אפקט פלצבו. השלישי, חולה שיש בו סכנה. חולה שצפוי למות בזמן קרוב, וכבר קיבל את כל הטיפולים הידועים והמקובלים עד כה, וכעת רוצים לנסות עליו תרופה חדשה, או טיפול ניסיוני אחר, אשר מצד אחד יתכן שיאריך את חייו, אך מאידך עלול לקרב את מיתתו – דין זה תלוי בשאלה, אם מותר לאדם לסכן חיי שעה שלו עבור ספק חיי עולם. מסקנת הפוסקים היא, שאם הסיכוי להצלה הוא גדול יותר מהסיכון למות, מותר לחולה כזה להסכים לטיפול הניסיוני (שו"ת מנחת שלמה ח"ב סי' פ"ב אות י"ב). רביעי. שבת. בשבת מותר לרופא לערוך ניסויים רפואיים בחולה שיש בו סכנה, גם כאשר יש ספק אם הטיפולים הללו יועילו, וגם אם הם כרוכים בחילול שבת מן התורה (שמירת שבת כהלכתה פל"ב סעי' ל"ו).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד