נשאלתי האם מותר לטפל רפואית בכאב שיניים עז בשבת

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, שבת

אקדים, פגיעות בחלקי השן השונים תגרום לכאבי שיניים בעוצמות משתנות. הכאב יכול להיגרם מעששת, חורים, מחלות בצורת דלקות חריפות בחניכיים, חשיפת שורשים ועוד. פגיעה בעצבים החשופים אשר בשיניים, תגרום לרוב, לכאבים חזקים אשר יידרשו טיפול דחוף. לפעמים הדלקת תתפשט לכיוון הפנים ותגרום לנפיחות באזור הלחיים, אודם ואף חום. פגיעה שכזו תחייב מתן אנטיביוטיקה ועזרה ראשונה מהירה. לעינינו, ניתן לטפל במרפאה בשבת כאשר מדובר בכאב עז, ומן הטעמים הבאים. הראשון, פיקוח נפש. התלמוד הבבלי מחפש את מקור הדין לפיו סכנת חיים דוחה את החיוב במצוות השגרתיות. הגמרא מביאה שלל דעות ומקורות שמוכיחים את עדיפות החיים, רובם מסתמכים על דיוקים מפסוקי התורה. לבסוף מתקבלת דעתו של שמואל שמסתמך על הפסוק – "וּשְׁמַרְתֶּם אֶת חֻקֹּתַי וְאֶת מִשְׁפָּטַי, אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה אֹתָם הָאָדָם וָחַי בָּהֶם, אֲנִי ד'" (ויקרא, י"ח, ה') – "וחי בהם" – ולא שימות בהם" (יומא דף פ"ה). ולהלכה "מי שיש לו חלי של סכנה, מצוה לחלל עליו את השבת, והזריז הרי זה משובח" (שו"ע או"ח סי' שכ"ח סעי' ב'). השני, הגדרת סכנה. הגמרא קובעת שעל כל מכה של חלל (חלל הגוף) מחללין את השבת, (עבודה זרה דף כ"ח ע"א), בתלמוד שאלו "מהיכן מכה של חלל? (מה מוגדר כמכה של חלל), פירש רב אמי מן השפה ולפנים" (שם), בהקשר למכה זו נפסק "מכה של חלל אינה צריכה אומד" (רי"ף שבת פר' י"ד) וכתב הר"ן, "פירש הרמב"ן בספר תורת האדם דהיינו לומר שאף על פי שאין שם בקיאים וחולה אינו אומר כלום עושין לו כל שרגילים לעשות לו בחול ממאכלים ורפואות היפין לחולה…" (דפי הרי"ף). השלישי, השיניים, התלמוד קובע כי השיניים נחשבות למכה של חלל, "..ושיני, כיוון דגואי קיימי, כמכה של חלל דמי" (ע"ז שם), ולהלכה, ל מכה של חלל דהיינו מהשיניים ולפנים ושיניים עצמם בכלל מחללין עליה את השבת (שו"ע או"ח סימן שכ"ח סעי' ג'). כאב עז.  ההלכה הגבילה וכתבה "שכל זה דוקא שנתקלקל אחד מהאברים מחמת מכה או בועה וכיוצא בזה, אבל מיחושים אין נקראים מכה" (שו"ע או"ח שם בסעי' ג'). על האמור, יעוין בביאור הלכה שם שמצדד לומר "דגבי שיניים דהם אקושי ואין שייך בהם מכה כל כך, אזי כיון דכאיב ליה טובא יצא כבר זה מכלל מיחוש ודינו כמכה של חלל ומחללין איפוא עליו אפילו על ידי ישראל" (ד"ה ודווקא שנתקלקל). ועוד הוסיף וכתב, "… דאפשר לומר דאם כאיב ליה טובא באחד מאברים הפנימיים ומסופק לו שמא נתקלקל שם איזה דבר, ואין שם רופא בעיר לשאול, דמותר לחלל שבת וליסע אחר רופא" (ביאור הלכה שם).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד