נשאלתי האם מותר ליטול חלק ב "מפקד אוכלוסין" בשל האיסור למנות את ישראל.

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, כללי

אקדים, מִפקד אוכלוסין הוא ספירה של כל האוכלוסייה במקום מסוים (מדינה, בדרך כלל), תוך איסוף מידע על האוכלוסייה לצרכים סטטיסטיים. בעידנים קודמים מטרת המפקד הייתה אך ורק למנות את התושבים במקום נתון, אך מפקדי אוכלוסין בעידן המודרני משתמשים בשיטות סטטיסטיות אשר מטרתן לקשר בין מספר האוכלוסין, והיבטים דמוגרפיים שונים כגון: גיל, מין, מצב משפחתי, מצב כלכלי ואמונה דתית.  לעניינינו, נראה להתיר השתתפות ב"מפקד אוכלוסין" על אף שנקבעה ההלכה "אסור למנות את ישראל אפילו לדבר מיצוה" (יומא כ"ב ע"ב), ומן הטעמים הבאים, הראשון, ספירה על ידי אמצעי. ניתן למנות את ישראל באמצעות דבר אחר, אביזר, שאלון. התורה מתירה למנות באמצעות אביזר ולא באופן ישיר על ידי ספירת ראשים, כדרך שמנו את ישראל במדבר באמצעות "מחצית השקל". בדרך זו גם שיבצו את הכוהנים לעבודת הקורבנות על פי הגרלה על ידי הרמת האצבע וספירתה עד שהגיעו לאותו מספר רצוי עליו הסכימו מראש באותה הגרלה, ושלא  על ידי ספירת הראשים "ולמה מונה המניין שהסכימו עליו האצבעות שהוציאו ולא היה מונה על האנשים עצמם, לפי שאסור למנות ישראל אלא על ידי דבר אחר שנאמר ויפקדם בטלאים" (רמב"ם תמידין ומוספין פרק ד' הל' ג'- ד'), דרך זו מהווה פשרה בין האיסור העקרוני למנות את ישראל, לבין הצורך המעשי למנות אנשים במקרים מסוימים, כך גם נהג שאול המלך כשמנה את העם קודם צאתו למלחמה בעמלק, מפקד למטרה צבאית ובאמצעות "טלאים" (שמואל א' ט"ו ד'). היות ובמהלך "מפקד האוכלוסין" מופצים שאלונים בקרב האוכלוסייה, והתושבים מתבקשים למלאם, נמצא שהספירה נעשית על ידי דבר אחר, השאלון, ולא על ידי ספירת האנשים עצמם, ספירה כזו מותרת ("קונטרס מפקד התושבים", שו"ת ציץ אליעזר חלק ז' סימן ג', הרב שאול ישראלי עמוד הימיני, סימן י"ג עמ' קל"ח-קמ"ז) השני, צורך מצווה. אין איסור להשתתף במפקד הנעשה לצורך מיצוה ובודאי כשהמפקד נערך על ידי שאלון. היות ומפקד אוכלוסין במדינת ישראל יועד לצורך איסוף נתונים כדי לספק לציבור שירותים שונים ביתר יעילות, יש להגדירו כצורך מיצוה (הרב וולדינברג, והרב ישראלי שם). השלישי, ספירה חלקית. כשלא מונים את כלל ישראל כולו מותר, וכיוון שאין מונים את כלל העם היהודי, שהרי חלקו מצוי מחוץ לגבולות המדינה, אין איסור להשתתף במפקד זה, שאין האיסור אלא במקרה שפוקדים את כלל העם (הרב ישראלי שם) הרביעי, נוגע לפיקוח נפש. כיוון ש"מפקד אוכלוסין", נוגע ל "פיקוח נפש", שהרי למפקד זה השלכות לפיהם תעוצב מפת פריסת בתי החולים והמרפאות ברחבי הארץ, שיקול הנוגע לדיני נפשות, מותר ליטול חלק במפקד זה (עיין במאמרו של הרב יוחאי ברוך רודיק, תחומין, כרך ד' עמ' 327-336),

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד