נשאלתי האם מותר ליטול תרופה ניסיונית המכילה ג'לטין, המופק מן החי, בדרך כלל מבעלי חיים שאינם כשרים

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, כשרות

אקדים, ג'לטין הוא חומר מייצב המיוצר מבעלי חיים. הג'לטין הוא חלבון מן החי, שכיחותו אינה רבה, לעומתו הקולגן חומר חלבוני אחר ממנו ניתן להפיק ג'לטין מצוי בשפע בעיקר בעורות בע"ח, בתהליך ההכנה של הג'לטין שוברים, מבשלים, מסננים, מייבשים וטוחנים את החלבון, הפורמולה המדויקת, הקשיחות והמסיסות נעשים בהתאם להזמנת הלקוח. בתהליך הייצור הקולגן נפסל לא רק מאכילת אדם אלא גם מאכילת כלב, בסוף תהליך הייצור אין בו כל טעם. לעניינינו, התרופה מותרת בשימוש על אף שמדובר בתרופה ניסיונית שאינה בדוקה ומוכחת, ולגביה כתב הרמ"א "כל חולה שמאכילים אותו איסור צריך שתהיה הרפואה ידועה" (יו"ד קנ"ה ס"ג), מפני הטעמים הבאים, הראשון, אינו ראוי לאכילה. קיימת מחלוקת האם דבר שבתהליך הפקתו נפסל משם אוכל פקע ממנו איסור האכילה או לא. שיש מי שהתיר, היתר זה מבוסס על כמה יסודות האחד, ההיתר לטעום מן המוסק, בושם, שמקורו בדם חיה טמאה ובתהליך ייצורו הפך לפרש, שאין בו עוד כל טעם והרי זה כמי שנשרף, שמותר לאכלו (מובא ברא"ש בשם רבינו יונה ברכות פר' ט' סי' ל"ה) והשני, היתר אכילת ביצה שנולדה מתרנגולת שנטרפה "אפרוח שנולד מביצת נבלה וטריפה, מותר…" (שו"ע יו"ד סי' פ"ו סעי' ז'), ועל אף שהתרנגולת עצמה אסורה, הסיבה, כיוון שיציאת האפרוח לאוויר העולם הייתה בעת שהביצה כבר נפגמה לגמרי והסריחה, והאפרוח עצמו מעולם לא נגע בגוף התרנגולת הטריפה לא נטרף האפרוח ומותר לאכלו (שו"ת "אחיעזר ח"ד סי' ל"א), והיו שאסרו, ונימוקם היות ולאחר מכן כאשר משלבים את הג'לטין במאכל חוזר ונעור האיסור למקומו שהרי ראוי הוא לאכילה, ואף משביח את המאכל (שו"ת אגרות משה יו"ד ח"ב סי' כ"ג, ושו"ת מנחת יצחק ח"ה סי' ה'). השני, עצמות בעלי חיים שהתייבשו מותרות באכילה. לדעת חלק מן הפוסקים עצמות יבשות של בעלי חיים האסורים באכילה, מותרות באכילה, שאינן בשר ובתורה נאמר "מבשרם לא תאכלו" ("שות " ציץ אליעזר" ח"ד בפתיחה). השלישי, שלא כדרך אכילה. ההלכה קובעת שאכילת דבר איסור "שלא כדרך אכילתו" פוטר את האוכל מחיוב מלקות של אכילת מאכל אסור (רמב"ם הלכ' מאכולות אסורות פי"ד ה"י וי"א), בליעת תרופה למרבית הפוסקים נחשבת "שלא כדרך אכילתו", ומותרת אף לחולה שאין בו סכנה ככל איסורי דרבנן שהותרו לחולה שאין בו סכנה (שו"ת ציץ אליעזר ח"כ סי' ל"ג ו"שבט הלוי" ח"ז סי' קל"ה) הרביעי, בתרופה אין אומרים חוזר וניעור. לאלו הסוברים כי שילובו של הג'לטין במאכל והשבחתו משיבה את האיסור למקומו, הלכה זו לא נאמרה אלא בדבר מאכל ולא בתרופה שאינה ראויה לאכילה (שו"ת "ציץ אליעזר" שם) החמישי, כמות הג'לטין קטנה מאוד. כיוון שהג'לטין מעורב בתרופה, וממילא אין אוכלים ממנו "כזית בכדי אכילת פרס" שהוא השיעור הנאסר באכילה, ואם כן אין האיסור אלא מדרבנן וככזה הותר אף לחולה שאין בו סכנה. (שו"ת "יביע אומר" ח"ח סי' ל"ז).

 

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד