נשאלתי האם על סירופ רפואי הערב לחיך יש לברך

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, תפילה וברכות

אקדים, ברכה ראשונה היא זו הנאמרת לפני כל אוכל, בכל כמות, למעט מאכל שאינו ראוי לאדם. הברכה היא נטילת רשות מהקב"ה להשתמש בעולם, מאחר שכל העולם שייך לו "כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה – כאילו נהנה מקדשי שמים…רבי לוי רמי: כתיב לה' הארץ ומלואה, וכתיב השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם! לא קשיא, כאן קודם ברכה"(ברכות ל"ה ע"א). אחרי הברכה ניתנה הרשות לאכול. לעניינינו, נראה שאין לברך ומן הטעמים הבאים, הראשון, אין לברך על תרופה שהממתיק ממקור כימי. התלמוד דן לגבי מי שחש בגרונו ונאלץ לשתות שמן זית לצורך רפואתו, וכיוון שלא ניתן לגמוע שמן זית לבד, מערבו בתוך "אניגרון"(תבשיל של ירקות ויין). למשל "מיא דסלקא" (מים שבשלו בהם תרד), על אף שהסיבה שמפניה שותה את אותו משקה הוא צורך רפואי "קמשמע לן: כיון דאית ליה הנאה מיניה בעי ברוכי"(כיוון שנהנה עליו לברך). (ברכות ל"ו ע"א). מכאן למדו הראשונים שהחיוב לברך תלוי בהנאה, אם קיימת הנאה מברכים (תוספות ברכות שם בד"ה "כיון דאית ליה הנאה מיניה בעי ברוכי", רא"ש ברכות פ' ו' סי' מ"ג), ולהלכה "כל האוכלין והמשקין שאדם אוכל ושותה לרפואה, אם טעמם טוב והחיך נהנה מהם, מברך עליהם תחלה וסוף…" (אורח חיים סי' ר"ד סעי' ח'). אלא שנחלקו גדולי דורנו האם הדבר נכון גם לגבי סירופ וכדור שמיוצרים ממרכיבים כימיים כולל הממתיק שבהם ואינם דבר מאכל, בשונה ממקור התלמודי הדן ביחס לרפואה שהיא מאכל אלא שאין דרך הבריאים לאוכלו, לדעת הרב שלמה זלמן אויערבך אין מברכים ודינם כמטעמת (מי שרק טועם את המאכל ואינו בולע) שאין מברכים (ברכות י"ד ע"א), ואילו לדעת הרב יוסף שלום אלישיב יש לברך על הסירופ או הכדור כיוון שיש לו טעם ערב, ואפילו שאינו ראוי כלל לאכילה, שהרי נהנה מטעמו, ועל אף הכלל עיקר וטפל מברך על העיקר, וכאן התרופה עיקר ואילו הממתיק טפל, יברך על הטפל שהרי העיקר, התרופה, עליה אין מברכים (ספר 'פתחי הלכה' מכתב ד') השני, נוסח הברכה שיברך אינו מוסכם. קיימת מחלוקת ראשונים האם כשאוכל מאכל לשם רפואה יברך על הרכיבים כברכתם המקובלת (דעת הב"י שם בבדק הבית וכן באריכות בסי' ר"ח בד"ה 'שתיתא'), או כיוון שאכילה זו לשם רפואה ואינה לשם אוכל, יברך ברכת "שהכל נהיה בדברו" (שם דעת הרא"ה), הרמ"א פסק, "וכל מרקחת שאין בריאים רגילין בו אלא לרפואה, מברכין עליו שהכל"(שם ר"ד סעיף י"א), אך הכרעת האחרונים לברך על כל דבר כדינו"…וכן הסכימו האחרונים דצריך לברך עליו ברכה הראויה לו כיון שעל כל פנים נהנה" (משנה ברורה שם ס"ק נ"ה). וכיוון שתרופה זו מרכיביה כימיים על כן הועצם הספק ונראה שיברך "שהכל נהיה בדברו" (ספר 'וזאת הברכה', פרק י"ב סעי' י' עמ' 113-114, וכן 'בירור הלכה' סי' מ"א עמ' 310-312). מחבר ספר הציע לברך על מאכל אחר ולפטור בברכה זו גם את התרופה וכך לצאת מן הספק (שם).

 

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד