נשאלתי האם תפילה בזמן המתנה לתוצאות בדיקה היא בגדר 'תפילת שווא'

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, תפילה וברכות

אקדים, האמונה היהודית מאמינה בהשגחה פעילה ומתמדת של הקב"ה על המתרחש בעולם, אך בדרך נסתרת ולא בניסים גלויים,על כן ההלכה אינה מתירה להתפלל להתרחשות נס, בקשה שיתחולל נס הרי היא 'תפילת שווא' "…הצועק לשעבר הרי זו תפלת שוא כיצד היתה אשתו מעוברת ואמר יהי רצון שתלד אשתי זכר הרי זו תפלת שוא היה בא בדרך ושמע קול צוחה בעיר ואמר יהי רצון שלא יהיו אלו בני ביתי הרי זו תפלת שוא"(משנה ברכות פר' ט' משנה ג') ולהלכה "יצעק האדם על העתיד לבא, ויבקש רחמים ויתן הודיה על מה שעבר"(רמב"ם הל' תפילה פ"י הכ"ו). לעניינינו, נראה שניתן להתפלל ועל אף שכבר נשלחו הממצאים לבדיקה ואין זה בגדר 'תפילת שווא', ומן הטעמים הבאים, הראשון, תפילת מעוברת. ההלכה מתירה להתפלל על שינוי מין העובר לאחר שהאישה כבר מעוברת. התלמוד מקשה על דברי המשנה השוללת תפילה לקביעת מין העובר כשהאישה כבר בהיריון "…ולא מהני רחמי?, וכי לא תועיל תפילה לשנות את המין? והלא קיימת מסורת ולפיה נהפך מין היילוד ברחמה של לאה לבת לאחר שכבר הרתה, ונולדה דינה, ואם כך משמע שאין זה בגדר 'תפילת שווא'? על קושיה זו מתרץ התלמוד שני תירוצים "…אין מזכירין מעשה נסים (אין למדים הלכה מנס חד פעמי) ואיבעית אימא: מעשה דלאה – בתוך ארבעים יום" (מעשה לאה היה בטרם שחלפו ארבעים יום משעת העיבור (ברכות ס' ע"א), ועל כן הורו "…ומ"מ מועיל תפלה בתוך מ' ימים להופכו או לזכר או לנקבה…" (תו"ס סנהדרין כ"ב ע"א בד"ה "ארבעים יום וכו'). בתלמוד הירושלמי הפליגו עוד יותר והתירו להתפלל גם לאחר ארבעים יום ואין זו 'תפילת שוא', אלא שבבית מדרשו של החכם ינאי סייגו זאת כל עוד אין האישה יושבת על המשבר שנאמר "הנה כחומר ביד היוצר" (ירמיהו י"ח ד') ולפי ר' יהודה בן פזי עד שעת הלידה ממש מועילה תפילה (ברכות פ"ט ה"ג). וכיוון שעדיין לא ניתנו תוצאות הבדיקות נראה שניתן להתפלל ולבקש שיתהפכו לטובה שנית, דבר הסמוי מן העין. ניתן לשנות את הטבע כשהדבר אינו ניכר לעין כל. התלמוד דן בתפילה הנאמרת בעת שאדם הולך למדו את גרנו  "תנו רבנן, ההולך למוד את גרנו, אומר יהי רצון מלפניך ד' אלוקינו שתשלח ברכה במעשה ידינו..מדד ואחר כך בירך הרי זו תפילת שוא, לפי שאין הברכה מצויה לא בדבר השקול ולא בדבר המדוד ולא בדבר המנוי, אלא בדבר הסמוי מן העין"(תענית ח' ע"ב), התלמוד מאפשר להתפלל כל עוד לא מנו את תכולת הגורן, בשונה מהסוגיה הקודמת שם למדנו שישנם פרצות המותירות מקום להתערבות אלוקית גם במהלך הטבעי, הרי שמסוגיה זו המסקנה העולה הקב"ה פורץ את גדרותיו המוחלטות של החוק הטבעי, אך רק בעת שבני אדם אינם מודעים לכך, כל עוד לא מדדת ושקלת את הגורן יכולה הברכה לחול ולפרוץ את חוקי הטבע, לאחר המדידה והשקילה הדבר בלתי אפשרי, וכאן כיון שעדין לא נמסרו התוצאות הרי זה בגדר דבר הסמוי מן העין שהברכה יכולה לחול עליו (עיין גם במאמרם של הרב נחמיה טיילור ופרופ' עלי מרבצך 'תפילה להצלחה בהגרלה', תחומין כרך ט"ז עמ' 443-445)

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד