נשאלתי כיצד ינהג חולה במחלת הסכרת ביחס לשתיית ארבע כוסות בליל הסדר

כ״ג באלול ה׳תשע״ח (ספט 3, 2018) | שו"ת, פסח, חגים ומועדים

אקדים, למרות שהלכות הכשרות הרגילות והלכות הכשרות של פסח פועלות בדרך כלל ביחד, כל אחת מהן מתפקדת גם באופן עצמאי. מוצרים רבים הם כשרים לימות השנה אך אינם כשרים לפסח. אותו עיקרון חל גם בנושא התרופות. יש תרופות המותרות לשימוש במשך השנה, למרות שהן לא כשרות למאכל רגיל. אבל כשמגיע חג הפסח, מתעוררת השאלה האם בגלל מערכת ההלכות המיוחדות לפסח, ייאסר השימוש בתרופות אלו. לעניינינו, נראה כי יש להמשיך וליטול את התרופות הקבועות ואין צורך לשנות התרופה לאחת מאלו המופיעות ברשימת התרופות המותרות לפסח, ומן הטעמים הבאים הראשון, כמות החמץ. עמילן הדגן, החומר המקשה, המשמש לגיבוש הכדור, כדי לאפשר בליעתו, כמות חמץ שבו קטנה ביותר, ולא עוד אלא שכמות קטנה זו מעורבת עם החומרי הפעיל שבתרופה, "תערובת חמץ" – חמץ בתערובת שאין בכמות החמץ שיעור של כזית בכדי אכילת פרס, אין איסורו מן התורה. ועל אף הכלל "חצי שיעור אסור מן התורה" וכדעת ר' יוחנן (יומא ע"ד ע"ב) כל זה דווקא כשהאיסור בפני עצמו, אך כאשר ה"חצי שיעור" כמות החמץ הקטנה מעורבת בתערובת אין איסורו מן התורה אף לדעת ר' יוחנן (שו"ת רדב"ז אלף תקט"ז), השני, שלא כדרך אכילה/הנאה. "כל איסורים שבתורה, אין לוקים עליהם אלא כדרך הנאתם" (פסחים כ"ד ע"ב) אלא שנחלקו ראשונים האם לא לוקים, אך עוברים איסור תורה (מ"מ מאכלות אסורות פ"ח הט"ז), או שאין האיסור אלא מדרבנן (תו"ס שבועות כ"ב ע"ב ד"ה "אהיתרא"). השלישי, לא ראוי למאכל. מאכל אסור באכילה שנסרח, עד שאינו ראוי לאכילת אדם "כל הראויה לגר קרויה נבילה שאינה ראויה לגר אינה קרויה נבילה"(ע"ז ס"ז ע"ב ס"ח ע"א), אין אפילו איסור מדרבנן באכילתו (פר"ח סי' ק"ג וכן בחוו"ד יו"ד קט"ז ז') הרביעי, נפסל מאכילת כלב. על אף שחמץ שונה משאר איסורים שבתורה בהם די שנפסל ונסרח מאכילת אדם, בחמץ הצריכו סירחון עד כדי שאפילו לכלב אינו ראוי לאכילה, הסיבה לכך היא כיוון ש"שאור" שהוא דבר מעופש ביותר נאסר בפסח "חמץ שנתעפש קודם זמן איסורו ונפסל מאכילת כלב…מתר לקיימו בפסח" שו"ע או"ח סי' תמ"ב סעי' ט'). כאשר החמץ נפסל מאכילת כלב אין עוברים עליו. החמישי, "אחשביה". אכילתו של חמץ שנפסל מאכילת כלב נאסרה מדרבנן, זאת משום שהראה במעשה אכילתו שחשוב הוא בעיניו (מ"ב תמ"ב ס"ק מ"ג). ועל אף שלעניין אכילה לא הקלו לעבור על איסור דרבנן לצורך "חולה שאין בו סכנה" (ב"י יו"ד סי' קכ"ג בשם הרשב"א), בתרופה שנפסלה מאכילת כלב, לא אמרינן "אחשביה" (חכמת אדם כלל פ"ח סעי' ד'). בשולי הדברים אציין אוסיף שכיון שתרופה ניטלת רק מפני החומר הפעיל שבה, לא אומרים "אחשביה" על החלק הלא פעיל, החמץ המגבש את הכדור, שאותו לא רצה נוטל את התרופה באכילה ולא החשיבו "…דלא שייך כאן אחשביה דדעתו על הסמים" (חזון איש יו"ד קט"ז ח') ועוד שאין כלל "אחשביה" שהרי עצם צריכתם של תרופות היא "שלא כדרך אכילה" ולא שייך בכך "אחשביה". "…ואחשביה לא שייך בדבר שלוקח לרפואה דאף דברים מרים ומאוסים נוטלין לרפואה, ולכן אין לך מה לחשוש ותקח הרפואה כפי שאמר לך הרופא…" (אגרות משה או"ח ח"ב סי' צ"ב) .

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד