נשאלתי מאישה שהפילה בעבר, האם הבן שנולד כעת חייב בפדיון הבן כבכור

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, מילה ופדיון הבן

אקדים, הפלה טבעית היא סיום של הריון באופן טבעי, בניגוד להפלה מלאכותית, שהיא בדרך כלל יזומה. בערך אחת מכל ארבע נשים עוברת הפלה אחת לפחות במשך חייה. במקרים רבים, הריון נכשל עוד לפני שהאישה מודעת שהיא בהריון. הגורמים הראשיים להפלות הם בעיות כרומוזומליות של העובר. גורמים נוספים להפלות הם פגיעה פיזית, חשיפה לחומרים מסוכנים, זיהום וקרישיות מוגברת אשר מצמצמת את אספקת הדם לעובר. בשלבים מתקדמים יותר, הפלה עלולה לקרות עקב פתיחה של צוואר הרחם אשר אינו מצליח לשאת את העובר. לעניינינו, ההלכה מבחינה בשלבים השונים בהם האישה הפילה. השלב הראשון, עד ארבעים יום. (חשבון ארבעים היום נמדד מליל הטבילה שהוא העיקר, והרופאים מחשבים מסוף הווסת האחרון), לכל הדעות הוולד שבא אחריו חייב בפדיון הבן "…עד ארבעים מיא בעלמא היא" (יבמות ס"ט ב'), "…והמפלת ליום ארבעים, הנולד אחר כל אלו בכור לפדיון" (שו"ע יו"ד סי' ש"ה סעי' כ"ג) שלגביו אותה הלכה הקובעת "… ויש שאינו בכור לא לנחלה ולא לכהן. איזהו בכור לנחלה ואינו בכור לכהן: הבא אחר נפלים…"(בכורות דף מ"ו ע"א), לא חלה, השלב השני, לאחר ארבעים יום וכשאין ידוע אם היה ריקום אברים. לאחר ארבעים יום כשלא היה עדיין ריקום איברים הינו מחלוקת – יש  מי שכתב שיש לוודא שאיבריו של הוולד כבר החלו להתפתח "וכל זמן שאין איבריו מרוקמים, אין פוטר הבא אחריו, ואפילו בזמן הזה סומכין על זה" (רמ"א בשם מהרי"ק שורש קמ"ג), {קיימת מחלוקת אחרונים, האם מעמידים האישה על חזקתה שלא ילדה כיוון שלא נפתח רחמה ולא ידוע אם  נתרקמו איבריו של העובר שהפילה, (נודע ביהודה תניינא חיו"ד סי' קפ"ח, והשאילת יעב"ץ ח"א סי' מ"ט מובא בפ"ת ס"ק כ"ט), ואחרים חולקים וסוברים, שכיוון שרוב נשים מפילות וולד מרוקם, גובר רוב זה על החזקה וממילא אינו חייב הוולד שנולד לאחר ההפלה בפדיון (חכם צבי סי ק"ד, ושבות יעקב ח"א סי' פ"ג הובא ג"כ בפ"ת שם) } להלכה יש שפודים ואף מברכים "…ולכן ולד כזה פדיון וודאי צריך ואולי גם בברכה ועכ"פ בלא ברכה וודאי חייב בפדיון" (ערוך השלחן יו"ד ש"ה ס"ו). ולדעת הרב עובדיה יוסף רק אם ידוע בוודאי שנתרקמו איבריו "אבל אם הפילה ואין ידוע אם הנפל היה מרוקם או לא יש לפדות הבא אחריו בלא ברכה. ויפדה על מנת להחזיר הפדיון…" (יביע אומר חלק ו' – יו"ד סימן כ"ו) השלב השלישי, לאחר ג' חודשי הריון. לאחר פרק זמן זה המוגדר בהלכה "הוכר עוברה", כיוון שבדרך כלל כבר נרקמו איבריו אין לפדות את התינוק הבא אחריו (נו"ב תניינא חיו"ד סי' קפ"ח, וחת"ס חיו"ד סי' רצ"ט), וכשידוע שלא התפתחו איבריו, כגון שלא התפתח ברחם, גם לאחר שלושה חודשים, יפדו את הבא אחריו אך ללא ברכה (אוצר פדיון הבן פ"א הערה י"ט בשם הרב שלמה זלמן אויערבך והרב שמואל הלוי ואזנר). ובזמנינו שניתן לברר את שלבי התפתחות העובר באמצעות אולטרסאונד, במידה ונראים איבריו פטור הנולד אחריו מפדיון ואף לפני שחלפו שלושה חודשים, ואם לא נראים איבריו חייב הבא אחריו בפדיון הבן (שם בשם הגרש"ז אויערבך).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד