נשאלתי מחולה הנזקקת לקרינה, האם מותר לעשות קעקוע הממקד את הטיפול הרדיותרפי.

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, כללי

אקדים, כתובת קעקע או קעקוע הוא שרטוט הנעשה בעזרת דיו או בחומרי צבע אחרים המוכנסים באופן קבוע מתחת לעור לקישוט או סימון. בעת מתן הקרנות לחולה יש לתת טיפול נקודתי חוזר על אותה נקודה בדיוק. כדי למנוע את הצורך החוזר ונשנה במדידת המיקום המדויק, מסמן הרופא את נקודות המיקום המדויקות למכשיר ההקרנה בעזרת קעקוע, נקודה קטנה על הגוף שאינה ניכרת אלא במבט מקרוב. לעניינינו, הדבר מותר ומן הטעמים הבאים. הראשון, פיקוח נפש. ההלכה היהודית אוסרת לחרוט כתובות קעקע על הגוף. איסור זה הוא אחד מתרי"ג מצוות ומקורו בפסוק "וְשֶׂרֶט לָנֶפֶשׁ לֹא תִתְּנוּ בִּבְשַׂרְכֶם וּכְתֹבֶת קַעֲקַע לֹא תִתְּנוּ בָּכֶם" (ויקרא, י"ט כ"ח). וכך כותב הרמב"ם, "כתובת קעקע האמורה בתורה, הוא שישרוט על בשרו וימלא מקום השריטה כוחל או דיו או שאר צבעונין הרושמיןומעת שירשום באחד מדברים הרושמים אחר שישרוט, באי זה מקום מן הגוף, בין איש בין אישה לוקה" (הל' עבודה זרה פר' י"ב הל' י"א). כאשר אדם שרוי במצב של פיקוח נפש לא רק שמותר לו ולמסייעים בידו לעבור על מצוות לא תעשה, אלא שהמסייעים בידו אף מצווים לעשות זאת, בהתאם לציווי "לא תעמוד על דם רעך" (ויקרא, י"ט, פס' ט"ז). השני, צורות ולא אותיות. במשנה נאמר, "הכותב כתובת קעקע, כתב ולא קעקע, קעקע ולא כתב, אינו חייב עד שיכתוב ויקעקע… עד שיכתוב שם את השם, שנאמר "כתובת קעקע לא תתנו בכם" (מכות דף כ"א ע"א). מלשון המשנה משמע שמדובר דווקא על כתיבה ולא סתם צורה כלשהי. ומכאן דנו הראשונים האם לחייב דווקא בכתיבת אותיות, משום שצריך גם כתיבה וגם קעקוע (תוס' ישנים כאן, וכן פסקי תו"ס סי ל"ב, והרי מלוניל, סמ"ק סי' ע"ב והברטנורא כאן). או שהלשון "כותב" כוונתה לכל צורה שרושם, ובאה לומר שלא מספיק שישרוט בבשרו, אלא שגם ישים דיו וגם ישרוט בבשרו (הראב"ד והר"ש משאנץ בפי' לספרא קדושים פ"א פ"ו). שלישית, מכתו מוכיחה עליו. כתב הלבוש "מותר ליתן אפר מקלה על מכתו, דמכתו מוכיח עליו שאינו עושה כן משום חוקתיהם אלא לרפואת המכה" (סי' ק"פ ס"ג, וכ"כ הש"ך שם סק"ו), ומשמע מדבריהם דאין בזה איסור אלא כשמכווין לחקות העכו"ם ולא כשיש בזה צורך רפואי, וכעין מה שאמרו "כל שיש בו משום רפואה אין בו משום דרכי האמורי" (שבת ס"ז ע"א), ומשמע לכאורה שכל שיש לו סיבה תועלתית בכתובת קעקע ולא לשם חוקות העכו"ם הוא עושה אין בזה איסור תורה, אך הדבר עדיין אסור מדרבנן כסימן על עבד. רביעית, אינו ניכר. כיון שהמדובר בנקודות שכמעט ואינן נראות לעין ספק גדול אם עובר מן התורה בכתובת קעקע, מה גם שאין זה נעשה לצורך כתובת קעקע (הרב יעקב אריאל).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד