נשאלתי מחולה מאושפז האם ניתן להקל ולהתגלח בימי הספירה כדי לשפר את ההרגשה

כ״ג באלול ה׳תשע״ח (ספט 3, 2018) | שו"ת, ספירת העומר, חגים ומועדים

אקדים, מנהגי האבלות הנוהגים בימי 'ספירת העומר' מיוחסים למותם של תלמידי רבי עקיבא. קיימות מסורות שונות על אופן מיתתם, בתלמוד משמע שמתו במגפה "שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת עד אנטיפרס… תנא: כולם מתו מפסח ועד עצרת… כולם מתו מיתה רעה. מאי היא? א"ר נחמן: אסכרה" (יבמות ס"ב ב') 'אסכרה' –"חולי המתחיל במעיים וגומר בגרון" (רש"י שבת ל'  א'). קיים הסבר נוסף ולפיו מתו במלחמה "…והיה שמד של התלמידים של רבי עקיבא" (אגרת רב שרירא גאון פסקה י"א). לעניינינו, ניתן להתגלח ומן הטעמים הבאים הראשון, מנהגי האבלות. קיימות שיטות שונות ביחס למנהגי האבלות, ישנה דעה ולפיה מתו תלמידי ר"ע בין פסח לעצרת (יבמות ס"ב ב', הלכות פסוקות, צ"ז רב נטרונאי גאון). דעה אחרת סוברת, שמתו עד ל"ג בעומר "וקבלה בידי הגאונים ז"ל שביום ל"ג בעומר פסקה המיתה" (המאירי יבמות ס"ב). דעה שלישית טוענת, מתו עד חמישה עשר יום לפני חג השבועות "שמתו מפסח ועד פרוס עצרת, ומאי פורסא, פלגא..ופלגא חמישה עשר יום קודם עצרת…"(המנהיג הלכות אירוסין ונישואין ק"ה). והדעה הרביעית סוברת, שמתו במשך שלושים ושלושה ימים הפרוסים לאורך כל התקופה ובימים שלא אומרים בהם תחנון לא מתו (ב"י תצ"ג בשם בעלי התוספות). השני, איסור תספורת. מנהגי האבלות שהחלו בימי הגאונים לא כללו אלא את האיסור לשאת אישה "מנהג בכל ישראל שלא לישא בין פסח לעצרת ומשום אבלות ולא משום איסור…"(רי"ץ גיאת, מאה שערים, עמ' ק"ט), איסור התספורת מובא בתקופה מאוחרת יותר "ויש מקומות שנהגו שלא להסתפר לאחר הפסח עד ל"ג בעומר" (שבולי הלקט סימן רל"ה) השלישי, מהות התספורת. תספורת, משמעה שער הראש, ועל אף שבאבלות נוהגים גם שלא לגלח הזקן, זוהי תוספת מאוחרת יותר, "ומנין שהאבל אסור בתספורת? שהרי הזהיר בני אהרון "וראשיכם אל תפרעו", מכלל שכל המתאבל אסור לספר שערו אלא מגדל פרע, וכשם שאסור לגלח שיער הראש, כך אסור לגלח שיער זקנו וכל שיער שיש בו"(רמב"ם הל' אבל פ"ה ה"ב) וראיה לכך שהרי בחול המועד אסרו במפורש את גילוח הזקן (או"ח תקל"א סעיף ב'), הרביעי, דיני האבלות. דיני אבלות הנאסרים בימי הספירה מקבילים לדיני אבלות בי"ב החודש על מת. כלומר, אסור להיכנס לבית המשתה, ואילו תספורת וגילוח אינם אסורים אלא עד שיגערו בו חבריו (רמב"ם הל' אבל פ"ו ה"ג). לאלו המתגלחים בקביעות די בימים בודדים כדי שישאלו מפני מה אינו מתגלח שזהו פשר המושג 'גערה'. החמישי, גילוח השפם. לאבל מותר לגלח שפמו כשמפריע לו לאכילה ואפילו בתוך שלושים יום, שאין זה גילוח של עידון אלא לסילוק צער, ומי שהוא רגיל להתגלח בכל יום אין זה משום עידון ותענוג אלא משום צער וכיעור, וכשפם לאכילה, השישי, במקום צער. איסור שמקורו במנהג התירו משום צער, ואף שאינו צער גדול (שו"ת יביע אומר חלק ב' אהע"ז סי' ט"ז) הרגילים להתגלח מצטערים מאוד כשאינם מתגלחים ומובא בשם תשובת הרדב"ז (ח"ב תרפ"ז) שהקל להסתפר כל חודש ניסן, ושיש נוהגים להסתפר בערב שבת (החיד"א יוסף אומץ סי' מ') השביעי, שבת. לכבוד שבת ניתן להקל ולהתגלח, וראיה מדיני אבלות תשעה באב, שהקלו ממנהגי האבלות משום כבוד השבת (ביאור הלכה סימן תקנ"א סעיף ג' ד"ה "לכבוד השבת").

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד