נשאלתי על ידי חולה האם קיימת תפילה שיש לאומרה בטרם עוברים פרוצדורה רפואית

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, תפילה וברכות

אקדים, מצאנו במקורות טקסטים רבים המתארים תפילה עבור חולים, הדבר מלמד על חשיבותה של תפילה על חולים. בשנים האחרונות אנו עדים לניסיונות לחקור באופן אמפירי את תרומתה של התפילה בריפוי מחלות שונות, ואף נמצא, כי תוצאות הטיפול היו טובות יותר באופן ניכר בקרב חולים שזכו לתפילה לשלומם. לעניינינו, יש לומר תפילה לפני הניתוח ומן הטעמים הבאים. הראשון, תפילה בעת צרה. נחלקו הראשונים בשאלה, האם יש מצווה מן התורה להתפלל בכל יום. לדעת הרמב"ם מצווה מן התורה להתפלל בכל יום, שנאמר "וַעֲבַדְתֶּם אֵת ד' אֱלוֹקיכֶם"(שמות כ"ג, כ"ה), וכן נאמר "אֶת ד' אֱלוֹקיךָ תִּירָא וְאֹתוֹ תַעֲבֹד" (דברים ו', י"ג), וחכמים דרשו שעבודה שבלב היא תפילה "איזו היא עבודה שבלב? הוי אומר זו תפילה", שנאמר "לְאַהֲבָה אֶת ד' אֱלוֹקיכֶם וּלְעָבְדוֹ בְּכָל לְבַבְכֶם"(דברים י"א, י"ג), (תענית דף ב' ע"א). (ספר המצוות מצווה ה', ובהל' תפילה פ"א) .אולם לדעת הרמב"ן מהתורה אין כלל חובה להתפלל בכל יום, כי הלימוד מהפסוקים שהזכיר הרמב"ם אינו דרשה גמורה אלא אסמכתא בלבד, ולדעת הרמב"ן, רק בעת צרה יש מצווה מהתורה לפנות אל ה' בתפילה, וכפי שלמדנו במצוות החצוצרות, שנאמר (במדבר י', ט') "וְכִי תָבֹאוּ מִלְחָמָה בְּאַרְצְכֶם… וַהֲרֵעֹתֶם בַּחֲצֹצְרוֹת וְנִזְכַּרְתֶּם לִפְנֵי ד' אֱלוֹקיכֶם וְנוֹשַׁעְתֶּם מֵאֹיְבֵיכֶם" (בהשגותיו שם). נמצא שהתפילה שאדם מתפלל בעת צרה היא חובה מהתורה לכל הדעות. השני, פרוצדורה רפואית.  בתלמוד נאמר: "הנכנס להקיז דם אומר: יהי רצון מלפניך ד' אלוקי שיהא עסק זה לרפואה ותרפאני, כי א-ל רופא נאמן אתה ורפואתך אמת, לפי שאין דרכן של בני אדם לרפאות אלא שנהגו" (ברכות ס' עמ' א'), אך נחלקו הדעות, יש הסוברים שנוסח זה נאמר רק לפני הקזת דם וכלשון התלמוד "הנכס להקיז דם אומר" (או"ח סי' רל"ד ס"ד באר היטב, ס"ק ה'), ואילו אחרים למדו שלפני כל פעולה רפואית שהיא יש לומר נוסח זה, אלא שבימיהם הקזת הדם הייתה הפעולה הרפואית השכיחה (שם, מגן אברהם, ס"ק ו', חיי אדם, כלל ס"ה, סעי' א'), ולהלכה יש לומר לפני כל פרוצדורה רפואית "והוא הדין בכל מידי דרפואה יאמר זה…" (שם, משנה ברורה ס"ק ו'), ובנוסח הבא, "יהי רצון מלפניך ד' אלוקי שיהא עסק זה לי לרפואה, כי רופא חינם אתה" (שולחן ערוך או"ח סי' ר"ל ס"ד), ויכוון "…ולא יחשב שתהיה איזה דבר לו לרפואה אלא על ידי הבורא יתברך שמו, ולכן על ידי תפילה זו ישים בטחונו בו ויבקש ממנו שתהיה לו לרפואה" (משנה ברורה, שם, שם). יש מי שהוסיף וכתב שנכון לומר נוסח זה גם לפני לקיחת תרופה "…ונכון שכל רפואה שנוטל יאמר יהי רצון מלפניך ד' אלקי שתהא זה לי לרפואה וכן נוהגין המדקדקים" (ערוך השולחן, סי' ר"ל סעי' ה'),  סיכומו של דבר "הלוקח תרופה כלשהי, או עושה טיפול רפואי כלשהו, יתפלל אל ד', עובר לעשייתו, שירפאהו ממחלתו בזו הלשון: יהי רצון מלפניך ד' אלוקי שיהא עסק זה לי לרפואה שלמה, כי רופא חינם אתה" (שמירת שבת כהלכתה, פר' מ' סעי' פ"א).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד