נשאלתי על ידי עובדת סוציאלית המטפלת בקשישים, האם מותר להתקשר בקשרי עבודה עם רשות המתנה את העסקתה בנכונות לשמש ככוננית שבת.

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, שבת

אקדים, הלכה פסוקה "פקוח נפש" וספק "פקוח נפש" דוחים את כל איסורי התורה ובתוכם שבת, למעט ע"ז, ג"ע וש"ד "כל פקוח נפש דוחה שבת, והזריז הרי זה משובח", וכן "מי שנפלה עליו מפולת, ספק חי ספק מת, ספק הוא שם ספק אינו שם, מפקחין עליו אע"פ שיש בו כמה ספיקות" (שו"ע או"ח שכ"ט א' ו ג') לעניינינו, נראה שמותר לבוא בקשרי עבודה כזו, ומן הטעמים הבאים ראשית, מגדרי פיקוח נפש המתיר לחלל שבת לברר את הדבר לאשורו. אגב דיון בהיתר לנתח מתים כתבו אחרונים שרק אם יש מקרה דומה לפנינו קיים היתר לנתח את המת "וכל זה ביש ספק נפשות לפנינו כגון חולה או נפילת גל… "("נודע ביהודה מהדורה תניינא סימן ר"י, "חתם סופר" יו"ד סי' של"ו), ועל אף שאין הכרח שתצמח תועלת מניתוח המת לרפואת החי מותר לנתחו, שאין זה דבר שעתיד להיות, והרי זה כגל האבנים שמותר לפנותו על אף שיתכן ולא ימצאו מתחתיו ניצולים, מכאן שפנייה המגיעה בשבת עצמה הרי היא כ"גל אבנים" שמותר לפנותו בשבת שמא נמצאים תחתיו ניצולים, ונחשב הדבר ספק נפשות "לפנינו" כהגדרת הפוסקים, ועל אף שיתכן ויתברר כי אין מדובר "בפקוח נפש" יש לברר העניין עד שנדע שאינו נוגע לנפשות שנית, מידת השכיחות, יש מי שכתב שספק של אחד מאלף כלומר ספק רחוק מאוד אינו בגדר ספק "פקוח נפש" (רבי עקיבא איגר מהדורא קמא סי' ס') ביחס לדברים אלו כתב רב גדול וחשוב "….והשאלה נשאלת הרי קיימלן שאין הולכים בפקוח נפש אחר הרוב וא"כ כמה אחוזי סכנה יהיו עד שינהוג בו פקוח נפש דוחה שבת?… ועל כרחך יש לחלק ולומר שבמקרה מפולת וכיוצ"ב הרי יש במפולת כדי להמית, והספיקות אינם אלא צדדיים… אבל אם עצם המחלה אינה מסוכנת אלא באחוז אחד מני אלף אין הדין כן. ומ"מ הגדרה מדוייקת אין לנו עדין, שהרי… אפילו אם על פי רוב אינה סכנה מ"מ מחללין עליה את השבת, ומעתה צא ותן לי את המדה והקצב? וצ"ע בזה. (הרב הרצוג, "שמירת הביטחון הפנימי במדינה בשבת וביו"ט", עמ' 13), לדברי הרב הרצוג יש לחלק בין סכנה ישירה וודאית כמפולת, לבין סכנה הקשורה למחלה שאינה בגדר "פיקוח נפש", אך קיימת סבירות שתגרום לפיקוח נפש, ועדיין נראה לדבריו שיש לחלל השבת שהרי הגדרה מדויקת אין לנו ולבטח לא נחמיר בעניין הנוגע לנפשות. פוסק חשוב אחר בהתייחסו לפעולות שיטור בשבת כתב "ומעתה אין זה שייך כלל לדיון של קביעות הגבול והגדר בין ספק פקוח נפש שהותר לבין ספק רחוק של אחד מאלף שאינו כלל בגדר ספק, כי כל זה שייך למקרה בודד וחד פעמי, שמכיוון שהוא ספק רחוק של אחד מאלף שהוא אינו כלל בגדר ספק….שמכיוון שהוא ספק רחוק אני מניח שלא יקרה כלל או שלא קרה כלל" (הרב שאול ישראלי, "עמוד הימיני" סימן י"ז עמ' קצט') מדברי הרב ישראלי ניתן להסיק כי מערכת ציבורית, משטרה במקרה הנדון הנותנת מענה לפניות רבות ובתוכן גם פניות הנוגעות לפיקוח נפש, לעולם ייחשב הדבר לספק "פיקוח נפש". וביחס לשאלה הנידונה כשמדובר באוכלוסיה מבוגרת ודאי יחשב הדבר לעולם לספק "פיקוח נפש". בשולי הדברים אוסיף את דברי הרב ווזנר, לדעתו "פיקוח נפש" הינו גם בב' וג' ספקות ואפילו על מיעוט הרחוק" (הרב ווזנר, "שבט הלוי ח"א ס' וח"ה קע"ד).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד