ענג שבת של עו"ד שמואל כהן לפרשת אחרי מות קדושים

ט״ו באייר ה׳תשפ״א (אפר 27, 2021) | עלון בית החולים, חומש ויקרא, אחרי מות, קדושים

 אחרי מות – בזאת יבוא אהרן אל הקדש

בפסוק הפותח את פרשת אחרי מות התורה חוזרת ומזכירה את מות שני בני אהרן שעליהם מסופר בפרשת שמיני, "וידבר ד' אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ד' וימותו". רש"י מסביר את הקשר בעזרת משל ונמשל, "משל לחולה שנכנס אצלו רופא אמר לו אל תאכל צונן ואל תשכב בטחב, בא אחר ואמר לו אל תאכל צונן ואל תשכב בטחב שלא תמות כדרך שמת פלוני – זה זרזו יותר מן הראשון" (שם). בדרך זו מפרש רש"י את ההמשך "דבר אל אהרן ואל יבא שלא ימות, כדרך שמתו בניו". הכניסה אל הקודש מקבלת כאן משמעות אחרת, כאשר מוזכרים שני בני אהרן. בפשוטם של הפסוקים שלפנינו, כפי שהסבירם רש"י, רמוז לנו שיש צורך להזהיר את אהרן אביהם מפעולה דומה, מדוע?! וכי ישוב אהרן או מי מבניו להקריב אש זרה?! לשם כך נתבונן בתגובת אהרן על האסון הנורא נאמרת לנו רק בשתי מילים, "וידום אהרן". מה הייתה תגובתו לפני ה"וידום" הרמב"ן אינו מכריע בין שני פירושיו שלפי האחד בכה בקול ונשתתק, ולפי השני ירדו עיניו דמעות ועתה פסק מלבכות. לפי דעת אברבנאל אין הפועל "וידום" מציין כאן מעבר ממצב אחד למשנהו, אלא הוא תיאור מצבו של אהרן מרגע האסון, תדהמה גמורה. לפי בעל "הכתב והקבלה" התעלה אהרן למעלה גבוהה ביותר של השלמה גמורה, של קבלת הדין מתוך אהבה. אהרן הצליח להתגבר על הכאב ולהמשיך בחייו על אף הכאב. יכולת זו יכלה לנבוע מצדקותו ויכולת קבלת הדין, מצד תנחומי משה או מכך שתפקידו ככהן גדול חייב אותו להמשיך ולא להתאבל. אין נוסחה אחידה להתמודדות עם אירועים בחיים שאין אנו יכולים להסביר ואל לנו להעמיד פנים שיש בידינו את התשובות לכל דבר שקורה בחיינו או בחיי אחרים. אולם, ישנו מכנה משותף לכל הפרושים והוא היכולת של אהרן על אף הצער היגון והכאב להמשיך בחייו לא רק בצורה אישית אלא גם כנציג האומה הנכנס אל הקודש ומכפר על עם ישראל. אהרן מסמל את היהודי שלא נכנע לכאב ולצער אלא מוצא את הכוחות להמשיך הלאה בחיפוש אחר נחמה ותקווה. הסופר ניצול השואה אלי ויזל ז"ל בספרו 'הלילה' שואל, איך אפשר, כשמאות אלפים נשרפים בקרמטוריום, להגיד את המילים 'הא-ל הגדול, הגיבור והנורא'. שנה לפני שנכתב המכתב הזה, ביום כיפור של 1944 באושוויץ, התלבט ויזל אם לצום ביום הכיפורים או לא. הרב יהודה עמיטל, גם הוא ניצול שואה, התייחס רבות לשאלת השואה והאמונה, אותו מאמר חז"ל אליו התייחס אלי ויזל היה עבור הרב עמיטל יסוד בתפיסת עולמו האמוני והדתי, אנשי כנסת הגדולה 'החזירו עטרה ליושנה', אחר שירמיהו ודניאל השמיטו 'הגבור' ו'הנורא', שלא רצו לכזב כשראו בצערם של ישראל (יומא ס"ט ע"ב). הרב עמיטל טען "אי אפשר לבסס את עבודת ד' שלנו על יסוד של הכרת הטוב בתקופה שבה אירע החורבן הגדול ביותר בתולדות העם היהודי". רגיל היה לצטט את דברי הגמרא על הפסוק באיוב "הן יקטלני לו אייחל" שיש לפרש את הפסוק על פי מקראו ולא ככתבו, "לו איחל" (ב-וא"ו) (סוטה ל"א ע"א). כלומר, לא ייתכן לומר שפירוש הפסוק הוא ככתבו – "הן יקטלני", אם יהרגני – לא אייחל עוד לקב"ה, למי נותר לנו לברוח ? לאן לברוח? התשובה ברורה – ברחנו ממך – אליך. סיפר הרב כי בשעתו הייתה לו שיחה עם אבא קובנר ע"ה. "אמרתי לו, אני לא יודע ניסיונו של מי גדול יותר, שלי או שלך ? אתה דגלת באמונה באדם. אחרי השואה אתה עוד יכול להאמין באדם? אני מאמין בקב"ה וזה משהו שאני לא יכול להבין אבל את האדם אתה יכול להבין. במה אתה מאמין עכשיו"? שתיקתו של אהרן המשכה בכהן גדול הנכנס לקדש הקודשים.

תכנים נוספים באותו נושא:

פרשת עקב – והיה העקב למישור והרכסים לבקעה

גובה האדם הוא המרחק מהחלק התחתון של הרגליים עד לקצה הראש, אשר נמדד כאשר האדם עומד זקוף. גובה האדם נמדד בסנטימטרים, או ברגל ואינץ'. לפי ההערכות, גובה האדם מושפע ב-80% מגנטיקה, כשתזונה ומשתנים סביבתיים אחרים אחראים ל-20% הנותרים. בני האדם בעולם הפכו גבוהים יותר בממוצע...

קראו עוד

פרשת ואתחנן – הראש והשתלת שער

ראש הממשלה הראשון שלנו – דוד בן גוריון. היה נוהג לעמוד על ראשו על החול הים הרך משך דקות ארוכות. את התרגיל הזה הוא היה מבצע לאחר אימון הליכה יומי בים וטבילה במים, כשהוא פועל על פי הנחיותיו של ד"ר משה פלדנקרייז, ד"ר לפיזיקה, ממציא שיטת ההתעמלות והריפוי העצמי שקרויה על...

קראו עוד

פרשת שופטים – התשובה המדיצינת

מחליפי ניתוח ניתוח מוגדר כפעולה פולשנית המערבת חתך בעור חדירה אל חלל הגוף ביצוע פעולה מתקנת וסגירת העור. ההתפתחויות הטכנולוגיות פורצות הדרך בתחום הרפואה, מאפשרות כיום לרופאים לטפל במגוון מצבים רפואיים שבעבר דרשו ניתוח באמצעות טיפול תחליפי לא פולשני. מרבית הטיפולים...

קראו עוד

פרשת מסעי – חזק ונתחזק בעד עמנו

חלון הזדמנויות הוא פרק זמן שבמהלכו ניתן לבצע פעולה שתשיג תוצאה רצויה. כאשר "החלון נסגר", התוצאה שצוינה כבר אינה אפשרית. אורכו של החלון עשוי להיות ידוע היטב או ידוע בצורה גרועה, במקרה של מצבי חירום רפואיים או שינויי אקליםבמקרים מסוימים ייתכנו חלונות מרובים שבמהלכם ניתן...

קראו עוד

פרשת מטות – ברית המילה

דיבור הוא תקשורת באמצעות שפה. דיבור נוצר מהרכבת מילים מתוך מבחר רחב של לקסיקון, לפי כללי תחביר קבועים. כל מילה מורכבת מרצף של הגאים מתוך של תנועות ועיצורים שהם היחידות הבסיסיות של השפה המדוברת. עם זאת, בעוד שהשפה היא תנאי הכרחי לקיומו של הדיבור, הדיבור אינו תנאי הכרחי...

קראו עוד

פרשת פנחס – מבצע פנחס

הפרעת התפרצות לסירוגין (IED) מתאפיינת בהתקפי זעם שמתלווים במצוקה נפשית שפוגעת בכל אספקט של חיים. (IED) נחשבת להפרעת שליטה בדחפים והקושי המרכזי הוא לווסת דחפים תוקפניים, מה שמוביל להתקפות זעם חמורות, הרס של רכוש, ונדליזם, או תוקפנות מילולית תכופה. הפרשה נקראת על שמו של...

קראו עוד