פרשת דברים, חזון – לדבר עם מסכה

ג׳ באב ה׳תש״פ (יול 24, 2020) | דברים, קורונה, עלון בית החולים, חומש דברים

איך נמנע משה רבנו מ"שיימינג"? האם מותר לפרסם את שמו של חולה מאומת שמסרב להחשף? אלו מסכות חשוב שנלבש טרם הוצאת דיבה?

פרשת דברים מתחילה בסדרת הנאומים שנושא משה לפני מותו, בנאומיו מוכיח משה את עם ישראל על חטאיו, כאשר הוא נזהר בכבודם של בני ישראל ולכן מזכיר רק את שמות המקומות בהם חטאו ולא את החטאים עצמם.

בשבת זו, הצמודה לתשעה באב נקראית גם "שבת חזון", על שם הפטרת "חזון ישעיהו" שנקראית בה. תשעה באב הוא יום בו עם ישראל אבל לא רק עם חורבן שני המקדשים אלא גם על חורבן החברה. גם בפרשה וגם בהפטרה אנו מגלים שני מנהיגים אשר מזהירים את העם, האחד, משה, משתמש בדוגמאות מהעבר עם אזהרה לעתיד והשני, ישעיה, משתמש במצב הנתון בו עם ישראל חוטאים ובעיקר זה לזו.

בימינו מכנים את הלשון הרע "שיימינג", הונאת דברים שנחשבת מבחינה הלכתית חמורה יותר מהונאת ממון. שכתוב: "שזה נאמר בו (ויקרא כה, יז) ויראת מא-לקיך וזה לא נאמר בו ויראת מא-לקיך ור' אלעזר אומר זזה בגופו וזה בממונו רבי שמואל בר נחמני אמר חזה ניתן להישבון וזה לא ניתן להישבון ".
 "ביוש" היא תופעה מסכנת נפשות לאנשים אשר לא יכולים לשאת אותה, ממון ניתן להחזיר ולתקן אך "שיימינג" בפרהרסיא אינו ניתן לתיקון.

אנו נמצאים בימי בין המצרים, המסתיימים בתשעה באב- סימן לחורבן אשר קרה בעקבות שנאת החינם בעם. ומי אותה השנאה? מסביר הנצי"ב מוולזוין: "שהעלילו האחד על חברו, וחשדו אחד בזולתו שאינו נוהג כדרכו" (מתוך הקדמת הנצי"ב לבראשית). חכמנו שבים ומבקשים להדגיש את התהליך שהוביל לחורבן, ההתפוררות החברתית והמוסרית, בכדי לצרוב בזיכרוננו את ההתנהגות שהובילה אליו.

נגיף הקורונה מספק לנו הצצה מיוחדת לחיבור בין סוגיות ה"שיימינג" וה"חיסיון הרפואי" ומעמידה בפנינו דילמה אמיתית, האם להפר את החיסיון ואת זכויותיו של המטופל עבור ערך השמירה על הציבור והסביבה?

בכתובים היהודים, התורה ואף אצל חכמנו אנו מוצאים התייחסות רבה לנושא  'לשון הרע ורכילות', המשנה אומרת ש"המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא" (אבות פ"ג, מי"א), חומרת הלבנת הפנים מובאת גם במעשה יהודה ותמר, "נוח לו לאדם שימסור עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים" (כתובות ס"ז, ע"ב), בחומש 'ויקרא' נכתב : "לא תלך רכיל בעמך לא תעמוד על דם רעך אני השם". הרמב"ם מסיק מפסוק זה כי רכילות עלולה להוביל למוות.

החפץ חיים דן בתנאים שבהם מותר ואסור לדבר באופן ציבורי על מעורבותו של אדם במעשה עוול או חטא, על מנת להציל אחרים מנזק. גם הרב עובדיה יוסף משתף את ההגדרה ההלכתית של האופן שבו אפשר לשתף מידע בציבור אודות אדם שמזיק לאחר, מבלי שהדבר יחשב ל"לשון הרע" והוא משום "לא תעמוד על דם רעך", כי יותר מחובתו של אדם לשמור על עצמו מוטלת עליו החובה והאחריות שלא להזיק לאחרים.

אם כך, מחובתו של מי שהגיע לידיו מידע כזה לפרסמו ברבים משום החשש לפיקוח נפש.
עם זאת עלינו ל"עטות" היטב גם את מסכות הלשון, השכל הישר, והזהירות- מכיוון שהיתר לבייש את האדם חלילה או לעשות לו שיימינג אינו קיים.

תכנים נוספים באותו נושא:

פרשת עקב – והיה העקב למישור והרכסים לבקעה

גובה האדם הוא המרחק מהחלק התחתון של הרגליים עד לקצה הראש, אשר נמדד כאשר האדם עומד זקוף. גובה האדם נמדד בסנטימטרים, או ברגל ואינץ'. לפי ההערכות, גובה האדם מושפע ב-80% מגנטיקה, כשתזונה ומשתנים סביבתיים אחרים אחראים ל-20% הנותרים. בני האדם בעולם הפכו גבוהים יותר בממוצע...

קראו עוד

פרשת ואתחנן – הראש והשתלת שער

ראש הממשלה הראשון שלנו – דוד בן גוריון. היה נוהג לעמוד על ראשו על החול הים הרך משך דקות ארוכות. את התרגיל הזה הוא היה מבצע לאחר אימון הליכה יומי בים וטבילה במים, כשהוא פועל על פי הנחיותיו של ד"ר משה פלדנקרייז, ד"ר לפיזיקה, ממציא שיטת ההתעמלות והריפוי העצמי שקרויה על...

קראו עוד

פרשת שופטים – התשובה המדיצינת

מחליפי ניתוח ניתוח מוגדר כפעולה פולשנית המערבת חתך בעור חדירה אל חלל הגוף ביצוע פעולה מתקנת וסגירת העור. ההתפתחויות הטכנולוגיות פורצות הדרך בתחום הרפואה, מאפשרות כיום לרופאים לטפל במגוון מצבים רפואיים שבעבר דרשו ניתוח באמצעות טיפול תחליפי לא פולשני. מרבית הטיפולים...

קראו עוד

פרשת מסעי – חזק ונתחזק בעד עמנו

חלון הזדמנויות הוא פרק זמן שבמהלכו ניתן לבצע פעולה שתשיג תוצאה רצויה. כאשר "החלון נסגר", התוצאה שצוינה כבר אינה אפשרית. אורכו של החלון עשוי להיות ידוע היטב או ידוע בצורה גרועה, במקרה של מצבי חירום רפואיים או שינויי אקליםבמקרים מסוימים ייתכנו חלונות מרובים שבמהלכם ניתן...

קראו עוד

פרשת מטות – ברית המילה

דיבור הוא תקשורת באמצעות שפה. דיבור נוצר מהרכבת מילים מתוך מבחר רחב של לקסיקון, לפי כללי תחביר קבועים. כל מילה מורכבת מרצף של הגאים מתוך של תנועות ועיצורים שהם היחידות הבסיסיות של השפה המדוברת. עם זאת, בעוד שהשפה היא תנאי הכרחי לקיומו של הדיבור, הדיבור אינו תנאי הכרחי...

קראו עוד

פרשת פנחס – מבצע פנחס

הפרעת התפרצות לסירוגין (IED) מתאפיינת בהתקפי זעם שמתלווים במצוקה נפשית שפוגעת בכל אספקט של חיים. (IED) נחשבת להפרעת שליטה בדחפים והקושי המרכזי הוא לווסת דחפים תוקפניים, מה שמוביל להתקפות זעם חמורות, הרס של רכוש, ונדליזם, או תוקפנות מילולית תכופה. הפרשה נקראת על שמו של...

קראו עוד