פרשת עקב – ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם

כ״א באב ה׳תשע״ט (אוג 22, 2019) | עקב, עלון בית החולים, כללי, חומש דברים

אֶרֶץ, אֲשֶׁר לֹא בְמִסְכֵּנֻת תֹּאכַל בָּהּ לֶחֶם–לֹא-תֶחְסַר כֹּל בָּהּ

משה על סף הכניסה לארץ ישראל מתאר בפניהם את מעלת הארץ אליה הם עתידים להיכנס "כי ד' אלוקיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים…ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, לא תחסר כל בה…". ארץ ישראל מקום הברכה והשפע. משה בחששו מפני הבאות מדריך את העם לברך על אותה טובה לה יזכו בארץ ישראל "ואכלת ושבעת וברכת את ד' אלוקיך על הארץ הטבה אשר נתן לך". האפשרות האחרת גם היא מובאת בדברי משה "פן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת… וכסף וזהב ירבה לך…ורם לבבך ושכחת את ד' אלקיך…", החשש מפני הסתאבות ושקיעה חומרית עד לכדי סגידה והערצה לכוח ולתרבות העמים הסובבים עשויה להוביל לאבדון וגלות "העדתי בכם היום, כי אבד תאבדון, כגויים אשר ד' מאביד מפניכם…". במדבר הראו ישראל לדעת, "כי לא על הלחם יחיה האדם, כי על כל מוצא פי ד' יחיה האדם". ארץ ישראל הינה במדרגת "לחם מן הארץ". בניגוד למציאות המן, זוהי ארץ השפע. האכילה עלולה לצמצם את האדם בארבע אמותיו בעיסוק בהנאות גופניות, בהסתאבות חומרית ושכחת הייעוד. השובע שבארץ ישראל, עשוי להשכיח את המציאות הרוחנית. "השמר לך, פן תשכח את ד' אלקיך, לבלתי שמר מצותיו ומשפטיו וחקתיו…". השפע הכלכלי והמדינה המתפתחת עשויים הם להוביל למציאות מוחלטת של התנתקות, "ואמרת, בלבבך, כחי ועצם ידי, עשה לי את החיל הזה", מציאות זו של שכחה והתנתקות הינה שורש כל רע. בארץ ישראל, חווית החיים הרוחנית מושתתת על חווית חיים גשמית בניגוד מוחלט למציאות המדבר הגלותית. יהודי מאמין יכול לחיות חיים רוחניים מלאים בארץ ישראל, אך ורק אם יודע הוא גם את ערכה הגשמי. רבי יצחק אערמה, מבאר את ירידת המן, "כדי שיהיה להם מזון להווה ולימוד נכון ומועיל….בכל זמן ומקום". בפני האדם עומדת תמיד סכנת החיסרון, דהיינו העוני, הרעב, החסר, למחסור מודעים כולם. אולם, קיימת סכנה נוספת, שרק למועטים היא ברורה, סכנת המרבה, השפע, ר' יצחק קובע שהסכנה השנייה גדולה היא מהראשונה. בלשונו "השטן הגדול". הפסוק "לא העדיף המרבה וממעיט לא החסיר, איש לפי אכלו לקטו", מתפרש אם כן באופן סימבולי "…והנה ביוצאם מן העולם נמצא שהממעיט לא חסר לו דבר…וגם המרבה לא העדיף כי גם יעשיר וירבה כבוד ביתו לא יישאר בידו מאומה… וזהו מוסר גדול כשיסתפק האדם בהבל של מה שחיפש בדמיונו. (עקידת יצחק, שער מ"א). פרופ' שלום רוזנברג על פי פרשנות זו טוען כי המן מייצג את האידאל הכלכלי של התורה, במן היה אסור להותיר, בלחם שלנו מן הראוי להותיר. וזאת, כדי שתהיה ברכה לזולת, וממילא אף תשרה בנו. חז"ל הבינו שכאשר התורה מצווה לברך את ד' על הארץ הטובה, הכוונה לטוב הגשמי שלה ולטוב הרוחני שלה, ולכן יש להוסיף ולברך גם על ירושלים ומקום המקדש. הרב קוק בסידור 'עולת ראיה', מבאר את תוכנה של ברכת המזון, על שלביה, "…סדרי הבנין הכללי צריכין להיות מותחלים מהפרטים, על כן ראשית הכל צריך הקיום הגופני הפרטי ואחריו הקיום הגופני הכללי. ואחר שעלו ביד האומה שתי אלה…אח"כ תגיע עד הצורה הכללית, בדאגתה לכל המון גויים ברואים בצלם אלוקים. בהמשך מבאר הרב מה מקומה של ירושלים "…במה שכל ישראל יתאגדו ע"י ירושלים לעם אחד בצורתם הרוחנית…ושלמה תיקן על הבית הגדול והקדוש, להעיר גם כן על המטרה העליונה של הרוחנוית הכללית…על כן ראוי לאיש הישראלי להכיר ערך מזונו הפרטי, שהוא מניח בזה אבן אחת בבנין העולם היותר כללי והיותר קדוש ונשגב (ח"א שס"א).

הופיע בעלון עונג שבת כ"ב מנחם אס התשע"ט

תכנים נוספים באותו נושא:

פרשת עקב – והיה העקב למישור והרכסים לבקעה

גובה האדם הוא המרחק מהחלק התחתון של הרגליים עד לקצה הראש, אשר נמדד כאשר האדם עומד זקוף. גובה האדם נמדד בסנטימטרים, או ברגל ואינץ'. לפי ההערכות, גובה האדם מושפע ב-80% מגנטיקה, כשתזונה ומשתנים סביבתיים אחרים אחראים ל-20% הנותרים. בני האדם בעולם הפכו גבוהים יותר בממוצע...

קראו עוד

פרשת ואתחנן – הראש והשתלת שער

ראש הממשלה הראשון שלנו – דוד בן גוריון. היה נוהג לעמוד על ראשו על החול הים הרך משך דקות ארוכות. את התרגיל הזה הוא היה מבצע לאחר אימון הליכה יומי בים וטבילה במים, כשהוא פועל על פי הנחיותיו של ד"ר משה פלדנקרייז, ד"ר לפיזיקה, ממציא שיטת ההתעמלות והריפוי העצמי שקרויה על...

קראו עוד

פרשת שופטים – התשובה המדיצינת

מחליפי ניתוח ניתוח מוגדר כפעולה פולשנית המערבת חתך בעור חדירה אל חלל הגוף ביצוע פעולה מתקנת וסגירת העור. ההתפתחויות הטכנולוגיות פורצות הדרך בתחום הרפואה, מאפשרות כיום לרופאים לטפל במגוון מצבים רפואיים שבעבר דרשו ניתוח באמצעות טיפול תחליפי לא פולשני. מרבית הטיפולים...

קראו עוד

פרשת מסעי – חזק ונתחזק בעד עמנו

חלון הזדמנויות הוא פרק זמן שבמהלכו ניתן לבצע פעולה שתשיג תוצאה רצויה. כאשר "החלון נסגר", התוצאה שצוינה כבר אינה אפשרית. אורכו של החלון עשוי להיות ידוע היטב או ידוע בצורה גרועה, במקרה של מצבי חירום רפואיים או שינויי אקליםבמקרים מסוימים ייתכנו חלונות מרובים שבמהלכם ניתן...

קראו עוד

פרשת מטות – ברית המילה

דיבור הוא תקשורת באמצעות שפה. דיבור נוצר מהרכבת מילים מתוך מבחר רחב של לקסיקון, לפי כללי תחביר קבועים. כל מילה מורכבת מרצף של הגאים מתוך של תנועות ועיצורים שהם היחידות הבסיסיות של השפה המדוברת. עם זאת, בעוד שהשפה היא תנאי הכרחי לקיומו של הדיבור, הדיבור אינו תנאי הכרחי...

קראו עוד

פרשת פנחס – מבצע פנחס

הפרעת התפרצות לסירוגין (IED) מתאפיינת בהתקפי זעם שמתלווים במצוקה נפשית שפוגעת בכל אספקט של חיים. (IED) נחשבת להפרעת שליטה בדחפים והקושי המרכזי הוא לווסת דחפים תוקפניים, מה שמוביל להתקפות זעם חמורות, הרס של רכוש, ונדליזם, או תוקפנות מילולית תכופה. הפרשה נקראת על שמו של...

קראו עוד