קרוב הסועד את בן משפחתו המאושפז האם בימי הסוכות פטור הוא ממצוות הסוכה?

ט״ו בתשרי ה׳תשפ״ב (ספט 21, 2021) | סוכות, שו"ת, חגים ומועדים

אקדים: מצווה לאכול ולשתות בסוכה, ואסור לאכול אכילת קבע מחוץ לסוכה, אך אכילת ארעי (מועטה) מותרת. לעומת זאת, לגבי שינה מחוץ לסוכה, נאסרה בין שינה ארוכה ובין שינה קצרה. בניגוד לרוב מצוות התורה, בסוכה קיים דין ייחודי לפיו "מצטער פטור מן הסוכה (סוכה כ"ה ע"ב). כלומר, אדם שהשהות בסוכה גורמת לו לצער ועגמת נפש, פטור ממנה. גם חולים פטורים מישיבת בסוכה, הנימוק לדין מצטער הוא "תשבו כעין תדורו", שהאדם מצווה לשבת בסוכה כפי שהוא גר בביתו, "ואין האדם דר במקום שבו הוא מצטער (תוספות שם כ"ה עמ' ב'). לעניינינו, המלווה פטור ואפילו כשאינו משמש את החולה. 'בחולה שאין בו סכנה' כשמתאפשר הדבר ואינו משמש את החולה יקיים מצוות ישיבה בסוכה, ומן הטעמים הבאים, הראשון, חולה. ההלכה הבחינה בין מצטער הפטור מן הסוכה לבין חולה, במשנה נאמר "חולין ומשמשיהן פטורין מן הסוכה" (שם כ"ה ע"א). ובגמרא שם מובאת ברייתא "תנו רבנן, חולה שאמרו לא חולה שיש בו סכנה אלא אפילו חולה שאין בו סכנה. אפילו חש בעיניו ואפילו חש בראשו" (שם כ"ו ע"א). ובהמשך, הגמרא מחלקת בין חולה לבין מצטער. "חולה הוא ומשמשיו פטורין, מצטער הוא פטור, משמשיו לא". ונחלקו הפוסקים מה הסיבה שמפניה פטרו אף את המשמש את החולה ואפילו חולה כזה שאין בו סכנה. ההבדל, חולה – לא יכול לקיים צא מדירת קבע בשל מחלתו המזקיקה הישארות בבית. 'מצטער' – לא יכול לקיים 'תשבו כעין תדורו'. כמו כן, חולה – מחלתו לא נובעת דווקא מהסוכה, אף בביתו לא יכול לקיים את הכלל של 'צא מדירת קבע', בעקבות מחלתו אינו באמת "דייר קבע", ואף לא בביתו הקבוע, שכן פעמים נאלץ לגשת לרופא או לטיפול רפואי  (משנה ברורה תר"מ ס"ק ו' בשם רבינו מנוח). לעומת זאת "מצטער" הכוונה דווקא בגלל הסוכה – במקרה כזה מדובר על אדם שחייב בסוכה – אלא שיש כאן פטור ספציפי בגלל שהוא מצטער. במקרה כזה המשמשים יש להם דין של חייבי דיור (ממש כמו המצטער בלי צערו) והפטור הממוקד חל רק על "המצטער" עצמו. השני, חולה שאין בו סכנה, ההלכה פוטרת גם את משמשיו של 'חולה שאין בו סכנה', ואפילו מי שחש שלא בטוב מישיבת הסוכה, יש שהסבירו, שכיון שהוא שוכב על מיטתו ואינו יכול לשמש את עצמו, הוא זקוק למשמשים, ומשום כך גם הם פטורים (אוצר מפרשי התלמוד כאן הע' 151 בשם שו"ת יהודה יעלה). יש שהסבירו שהטעם הוא משום 'עוסק במצווה פטור מן המצווה'  (משנ"ב ס'י תרל"ט ס"ק ז', בשם הלבוש והגר"ז). דעה נוספת תלתה את הפטור בדברי הפסוק "תשבו כעין תדורו" דהמשמש את החולה גם כל השנה אינו יושב בביתו אלא ליד מיטת החולה כדי לשמשו (ערוך השולחן תרל"ט ס"ק ג'). ויש מי שכתב טעם נוסף 'דמשמשי החולה פטורים משום דמצטער בצער החולה ופטור משום 'מצטער' חידוש הוא', (שו"ת שבות יעקב, ח"ג סי נ"א, מובא בשערי תשובה ס"ק). מחלוקת הדעות הנ"ל משליכה על פטור המשמשים משיבת הסוכה בלילה הראשון שמצוות אכילת כזית בסוכה היא מן התורה.

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד