פרשת נשוא- סטייק וחלב תחת לשונך, האומנם

בשר מתורבת או בשר סינתטי הוא בשר המיוצר במעבדה בתרבית תאים במקום בגופם של בעלי חיים. מספר מיזמי מחקר עדכניים מגדלים בשר במעבדה באופן ניסויי, אף על פי שעדיין לא יוצר בשר לצריכה ציבורית.  בפוטנציה, ניתן לגדל תאי שריר של כל חיה בתהליך הייצור במעבדה, יש מדענים הסוברים...

פרשת נשא – גיל הפרישה

פרישה לגמלאות היא סיום העבודה בעיקר עקב גיל, או מסיבות אחרות כגון בריאות. בעקבות הפרישה לגמלאות מקבל האדם, במקרים רבים פנסיה, מקרן הפנסיה או מן המעביד או כספים שצבר בתקופת עבודתו המשמשים לפרנסתו לאחר הפרישה. כן נהנים הפורשים לגמלאות, בדרך כלל, מקצבאות הביטוח הלאומי,...

פרשת נשא – הפרעות אכילה

הפרעת אכילה היא הפרעה נפשית המתבטאת באכילה בלתי-סדירה הגורמת לנזקים גופניים. הפרעות אכילה הן תוצאה של שילוב בין גורמים שונים – גנטיים, ביולוגיים, משפחתיים, פסיכולוגיים וחברתיים-תרבותיים. זה מכבר ידוע כי הפרעות אכילה הן בעיות מידרדרות ובמידה ואינן מטופלות, הן...

פרשת נשא – פרופיל רפואי

פרופיל רפואי הוא סימול מספרי שצה"ל נותן לציון מידת התאמתו וכשירותו הרפואית של אדם לשירות ביחידות ובתפקידים שונים בצה"ל. הפרופיל הרפואי הינו גורם אחד מתוך מכלול הנתונים המשפיעים על שיבוץ מיועד לשירות ביטחון מסוים בצבא. הטווח של הפרופיל נע בין פרופיל 21,...