פרשת ויחי – עד מאה ועשר – משפחתיות

בתוך שנים אחדות לא יהיה זה נדיר לפגוש אנשים בריאים, בני 110 כך טוען מחקר חדש מאוניברסיטת ברקלי שבקליפורניה. בני האדם תמיד רצו לדעת מהו הסוד לאריכות ימים, או יותר נכון, מהו הסוד לאריכות ימים בשמחה ובבריאות טובה. המחקר טוען כי יש להתמקד באייך מהנדסים מחדש את הסביבה, כדי...

פרשת ויגש – עוד אבינו חי

מחקרים מורים כי המוח של נשים לאחר הלידה גדל עם כל ילד נוסף. איך יודעים את זה? מודדים את גודלו של החומר האפור בשבועות ובחודשים שלאחר הלידה עליית המסה של החומר האפור מעידה על עליה בתפקודו של המוח ועל תפוקתו. הביטוי ההתנהגותי לכך היא התעצמותה של יכולת האמפתיה, שהופכת את...

פרשת מקץ – מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך

אור בתחום הנראה לעין האנושית הוא קרינה אלקטרומגנטית, בעלת אורך גל הנראה לעין האדם, בטווח שבין התת אדום לעל סגול. התחום בפיזיקה העוסק באור ובתופעות הקשורות אליו נקרא אופטיקה. האופטיקה חוקרת כיצד האור מתמקד, נשבר, מתפרק לצבעים, כיצד יוצרים אור בעל תכונות רצויות, איך...

פרשת וישב – את אחי אנכי מבקש – לאור הנר

מדע מתייחס למכלול הידע שנצבר בדרך של מחקר שיטתי, ניסויים מבוקרים והסקת מסקנות באופן לוגי ועקבי. לפי עקרון ההפרכה של פופר, רעיון הוא "מדעי" רק אם ניתן להגות ניסוי שיפריך אותו. הפילוסופיה של המדע עוסקת בהגדרת השיטה המדעית ובהגדרת ההיקף והתכולה של המושג...

פרשת וישלח – אישיאס וגיד הנשה

אחד הנושאים המעניינים בפרשה, יעקב נאבק עם מלאכו של עשיו- כפי שמציינת התורה,  "ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עימו עד עלות השחר וירא כי לא יכול לו ויגע בכף ירכו ותקע כף ירך יעקב…והוא צולע על ירכו על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך…כי...

פרשת ויצא – העטופים והמקושרים

בפרשת השבוע, יעקב אבינו מתעתד לעזוב את חרן  (בראשית ל' כ"ה). מלאך נגלה ליעקב בחלום הלילה ואמר לו "…קום צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתך" (שם, ל"א י"א-י"ד). כעת מתחיל המשא ומתן עם לבן "ויאמר נקבה שכרך עלי ואתנה" (שם...