פרשת נח – שינויי מזג האויר הביאו אותי לחשוב

שינוי אקלים הוא שינוי ארוך טווח באקלים ובמזג האוויר בכדור הארץ, כתוצאה משינויים טבעיים או כתוצאה מפעילות אנושית. שינויי האקלים השפיעו על בני אדם מאז תחילת ההיסטוריה של האנושות, כשהאדם נאלץ להסתגל לשינויים שהתרחשו בסביבתו. בתחילת המאה ה-21 השימוש במושג מתייחס בעיקר...

פרשת נח – התיבה והיציאה מאזור הנוחות

המודלים המחקריים העוסקים בהתפתחות אישית מגדירים מושג שבוודאי מרביתכם מכירים שנקרא "אזור הנוחות", ההגדרה מתייחסת למצב פנימי בו אדם מרגיש רגוע, נוח ובשליטה. עם היציאה מהסביבה הזו רמת ההיכרות והשליטה יורדות, מה שמעלה את הלחץ והחרדה שמתעצמים ככל שהמרחק מאזור...

פרשת נח – המדע בקשת בענן

קשת בענן היא תופעת טבע אופטית, הנוצרת כתוצאה משבירה, נפיצה והחזרה של קרני האור הבוקעות ממקור נקודתי או כמעט נקודתי. בדרך כלל הכוונה היא לקשת הנובעת משבירת אור השמש. הקשת נראית בכיוון הנגדי למקור האור, לאחר שהאור נתקל בדרכו במקום בו נמצאות טיפות מים רבות בעלות צורה...

פרשת נח – החוק להגנת הדייר

אמבריולוגיה, הוא התחום בביולוגיה החוקר את ההתפתחות העוברית, זהו ענף של הביולוגיה ההתפתחותית. עובר הוא יצור חי בראשית התהוותו, מרגע הפרייתו ועד צאתו לאוויר העולם. בדרך כלל מדובר על מצבו של היצור המתפתח ברחם האישה המעוברת, או ברחם היונקים ביצורים חיים או בתוך ביצה אצל...

פרשת נח – בריאות – מזרח ומערב

הרפואה המערבית והמזרחית, שונות הן זו מזו, הראשונה העמידה את הגוף ואת הנפש, שהוא עולם הרגשות שבאדם כשתי מציאויות נפרדות. גישה זו רואה כל בעיה לגופה ומטפלת בה בנפרד, זוהי התפיסה המתייחסת לגוף כאובייקט, בהשפעת מדעי האנטומיה והפיזיולוגיה. לעומת זאת הרפואה המזרחית, מאמינה...