פרשת וילך – שבת תשובה – תשובה מונעת

הבנת המנגנונים הפועלים בגוף האדם והגורמים המשבשים אותם העמיקה במידה מרשימה בעשורים האחרונים של המאה הקודמת. הניסויים הקליניים המבוקרים הגדילו את יכולתנו לאמוד את השפעתם של טיפולים חדשים. היכולת לאסוף, לאחסן ולנתח מסדי נתונים קליניים גדולים שיפרה את האפשרות לחזות את...

פרשת ניצבים וילך – בשוב ד את שיבת ציון -ערבות הדדית

נגיף הקורונה מתפשט באופן מעריכי (אקספוננציאלי) כלומר בטור הנדסי. נניח לשם הדגמה שמקדם ההדבקה של הנגיף הוא 2, כלומר כל חולה מדביק בממוצע שני אנשים נוספים אם אין עליו בידוד או הגבלות. בהתחלה הגידול לא נראה דרמטי במיוחד כשמספר הנדבקים מוכפל ב-2, המעבר מ-16 חולים ל-32...

פרשת וילך – הפרעות תנועה

הפרעת תנועה היא חוסר היכולת לבצע תנועה תקינה או הופעת תנועות בלתי רצוניות. הפרעות תנועה הן ספקטרום רחב של הפרעות המתבטאות בבעיות מוטוריות וביכולת השליטה על התנועה. חלק מהפרעות התנועה חמור מספיק כדי להיות מוגדר כלקות. הפרעות תנועה יכולות להיות תוצאה של פגם מולד, מחלה,...