פרשת צו – ש-ד-י – אביב מוגן

ואומר לך בדמיך חיי – "אביב מוגן" התקנות לשעת חירום להגבלת התנועה נכנסו לתוקף והמשטרה פצחה במבצע "אביב מוגן", כחלק מהמאבק הלאומי בהתפשטות בנגיף הקורונה, "אנחנו מחדדים לציבור ומזכירים כי ימי החג אינם מקנים חסינות מפני הידבקות בנגיף הקורונה...

פרשת צו – סוכרת חמץ ומצה

סכרת, קבוצת מחלות שבהן אין הגוף מסוגל לטפל כהלכה בסוכרים. היא מחלה מטבולית המתאפיינת בריכוז גבוה של גלוקוז בדם ובשתן. מחלות אלו מלוות בסיבוכים בכלי הדם ובעצבים. קיימים סוגים של מחלות הסוכרת: סוכרת התלויה באינסולין, המופיעה בעיקר בגיל צעיר (סוכרת נעורים). סוכרת שאינה...

פרשת צו – הכליות

מקור השם 'כליה' – יש אומרים, שהוא בטן ביוונית ויש אומרים, כי נקראו כליות מגזרת 'נכספה וגם כלתה נפשי', יש להדגיש, כי צורת היחיד 'כליה', היא מחודשת בעברית בת-זמננו, שכן בעברית שבמקרא ובמשנה המושג הוא תמיד ברבים 'כליות', ורק בארמית קיימת צורת היחיד לכליות בשם...

פרשת צו – סכרת, חמץ ומצה

סכרת, קבוצת מחלות שבהן אין הגוף מסוגל לטפל כהלכה בסוכרים. היא מחלה מטבולית המתאפיינת בריכוז גבוה של גלוקוז בדם ובשתן. מחלות אלו מלוות בסיבוכים בכלי הדם ובעצבים. קיימים סוגים של מחלות הסוכרת: סוכרת התלויה באינסולין, המופיעה בעיקר בגיל צעיר (סוכרת נעורים). סוכרת שאינה...