פרשת קדושים – רולטה גנטית

ספר שיצא בארצות הברית בשם "רולטה גנטית, הסיכונים הבריאותיים המתועדים של מזונות מהונדסים גנטית", טוען כי המזונות המהונדסים, אינם בטוחים כלל וכלל. הספר מציג לא פחות מ־65 סיכונים בריאותיים שכל אחד מהם מגובה בשורה ארוכה של מחקרים מדעיים. כל המחקרים נערכו על בעלי...

ענג שבת של עו"ד שמואל כהן לפרשת אחרי מות קדושים

 אחרי מות – בזאת יבוא אהרן אל הקדש בפסוק הפותח את פרשת אחרי מות התורה חוזרת ומזכירה את מות שני בני אהרן שעליהם מסופר בפרשת שמיני, "וידבר ד' אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ד' וימותו". רש"י מסביר את הקשר בעזרת משל ונמשל, "משל לחולה שנכנס...

פרשת אחרי מות – קדושים – ניתוח לאחר המוות

נתיחה שלאחר המוות, בלטינית פוסט-מורטם, היא כלי חשוב ברפואה המשמש למידה על המבנה האנטומי של גוף האדם. פוסט-מורטם הוא תהליך שעושים לחולה לאחר שהוא מת כדי להבין את סיבת המוות. הפרשייה הראשונה שבפרשת אחרי-מות, הפותחת באזכור חטאם של נדב ואביהו ביום השמיני למילואים, מתארת...

פרשת קדושים – הסומא

עיוורון, הוא היעדר כושר ראייה או חלקו, שאינו ניתן לתיקון באמצעות משקפיים או עדשות מגע. עיוורון יכול להיות מולד – תוצאה של מום בלידה או מחלה תורשתית, או נרכש – בשל חבלה, מחלה, נזקים במוח (כגון שטפי דם, גידולים), ירוד (קטרקט), ברקית (גלאוקומה), היפרדות...

פרשת קדושים – רופא בעל כורחו

הרצון לעזור לאדם הסובל, בשילוב השאיפה להכיר את העולם הביולוגי ואף לשלוט בו, הובילה את האדם לתור, ללא הרף, אחר דרכים להימנע מלחלות ולטפל במחלות. הנחת היסוד הינה כי האדם החולה מעונין בכל מאודו לחזור לקו הבריאות, ויכולתו, החלקית בלבד, של הרופא לעזור לו במשימה זו, היא...

פרשת קדושים – הנדסה גנטית

הנדסה גנטית היא תהליך של שינוי גנים ביצורים חיים באופן מלאכותי על ידי האדם,  ובכך שינוי תכונותיהם. השם "הנדסה גנטית" מטעה במקצת, משום שלא מדובר בפעילות הנדסית במשמעותה המקובלת. הנדסה גנטית מתמקדת בהשבחה של גידולים חקלאיים, אך היא רלוונטית גם ביחס...