פרשת משפטים- ורפא ירפא – מחלות עם אמפתיה

התיאוריה  הפסיכו-חברתית של אריקסון, היא תיאוריה בפסיכולוגיה התפתחותית. המתארת את מהלך החיים מינקות עד שיבה כסדרה בת שמונה שלבים, שבכל אחד מהם ניצב האדם בפני קונפליקט ייחודי בין צרכיו האישיים לבין דרישות החברה. הקונפליקט המרכזי בכל אחד מהשלבים מעורר משבר אותו ניתן...

פרשת משפטים – שקלים – רפואה – כורח ורצון

בכל שנות ההיסטוריה הרפואית, רווחה התפיסה התומכת במניעת מסירת מידע לחולה, ובאי הצורך בהסכמה מודעת לטיפול רפואי. גישה זו בנויה מבחינה מוסרית על התפיסה הפטרנליסטית, שעל פיה הרופא – בתוקף לימודיו, ידיעותיו וניסיונו המקצועי, וכן בשל ספק ביכולת השיפוט של החולה –...

פרשת משפטים – ורפא ירפא – הרב והחולה

מטופל או חולה בעלז פציינט הוא אדם הסובל ממחלה או מטראומה, פציעה, כוויה, חנק, וכדו' ונזקק בשל כך לטיפול רפואי. הטיפול נעשה בדרך כלל במרפאה או בבית חולים, שבהם נמצאים הצוות הרפואי והציוד הנחוצים לטיפול, לעיתים מגיע צוות רפואי לטפל בחולה בביתו. חז"ל כינו את מי שסובל...

פרשת משפטים – שתל שבלולי

שתל שבלולי  (קוכליארי) אוזן היא איבר השמיעה ושיווי המשקל בגוף החולייתנים, לרבות האדם. ליונקים שתי אוזניים משני צידי הפנים. האוזן משמשת כאיבר חישה עבור מערכת השמיעה. בנוסף, היא מעורבת גם בשמירה על שיווי המשקל של הגוף. האוזן מתחלקת לשלושה חלקים נפרדים, לכל אחד מחלקי...

פרשת משפטים – הכסף לא יענה את הכל

עין תחת עין מערכת הראיה היא מכלול איברי החישה, המרכזים העצביים המאפשרים לבעלי חיים לראות. מערכת זו נעזרת במידע חזותי, שמקורו באור המגיע לעין לבניית היצג חזותי של סביבת הצופה ובתודעה פסיכולוגית להשלמת התמונה. בבני אדם, מערכת הראייה היא המפותחת במערכות החושים. האם יש...

פרשת משפטים – הטוב שברופאים

הרפואה היא מדע העוסק בחקר אבחון וטיפול במחלות ובניסיון לשיפור הבריאות. הרצון לעזור לאדם הסובל, בשילוב השאיפה להכיר את העולם הביולוגי ואף לשלוט בו, הובילה את האדם לתור, ללא הרף, אחר דרכים להימנע מלחלות ולטפל במחלות. הנחת היסוד הינה כי האדם החולה מעוניין בכל מאודו לחזור...