שבת תשובה – בינונים – תלויים ועומדים

"בינוניים" – תלויים זה בזה הקורונה מגלגלת לפתחנו הזדמנות נדירה להרהר בעניין הסולידריות, מגפת הקורונה מסתמנת כמשבר עולמי. אבל דבר אחד ברור כבר בשלב הזה: הקורונה מגלה שאנחנו תלויים זה בזה הנגיף כאילו מבקש להזכיר לנו שאנחנו חולקים גורל משותף. הוא אינו...