האם מקיימים מצוות ביקור חולים באמצעות הטלפון?

אקדים, א. עיקר המטרה במצות 'ביקור חולים' הוא הדאגה לכל צרכי החולה (ע"פ נדרים מ' ע"א), הרב יצחק הוטנר תרגום את המלה 'ביקור' שפירושה מלשון בִקֹרֶת כלומר לבדוק את המצב של החולה (פחד יצחק אגרות וכתבים ל"ג) ב. תפילה, עוד מבואר בגמרא כל שאין מבקר חולה –...

האם מצווה לבקר חולה היא גם כאשר מדובר במחלה מדבקת ומה על שעת מגפה

אקדים, מצוות ביקור חולים נלמדת ונרמזת במקומות שונים, ונמנית בין המצוות שהאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא " אלו דברים שהאדם עושה אותם ואוכל פירותיהן בעוה"ז…וגמילות חסדים…" (שבת קכ"ז ע"א)  וברש"י...

האם מצווה לבקר חולה היא גם כאשר מדובר במחלה מדבקת ומה על שעת מגפה

אקדים, מצוות ביקור חולים נלמדת ונרמזת במקומות שונים, ונמנית בין המצוות שהאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא " אלו דברים שהאדם עושה אותם ואוכל פירותיהן בעוה"ז…וגמילות חסדים…" (שבת קכ"ז ע"א)  וברש"י...

ביקור חולים בחולה בריא

אקדים, מצוות ביקור חולים עניינה לבקר אצל החולה, להשתתף בצערו, לעודד אותו מורלית ולראות אם יש צורך שהוא נזקק לו, ולהתפלל לרפואתו. מקורות למצווה זו בתנ"ך הם התגלותו של אלוהים לאברהם לאחר שמל את עצמו כשהיה בתקופת החלמה, וביקורו של הנביא ישעיהו אצל המלך חזקיהו כאשר...