אם שבנה נולד פג, האם ראוי להקדים ולקרות שם או להמתין עד לברית המילה?

אקדים, שם פרטי הוא שם המייחד את הפרט בקרב משפחתו, לרוב ניתן שמו הפרטי של האדם על ידי הוריו, קריאת שם לילד היא מן היסודות החיוניים לרקימת קשר בריא בין הורה לילדו. ביהדות מוכרז שם הבן בפומבי במהלך טקס ברית המילה שלו. שם הבת מוכרז ליד ספר התורה ביום בו קוראים בו...

אם שבנה נולד פג, האם ראוי להקדים ולקרות שם או להמתין עד לברית המילה?

אקדים, שם פרטי הוא שם המייחד את הפרט בקרב משפחתו, לרוב ניתן שמו הפרטי של האדם על ידי הוריו, קריאת שם לילד היא מן היסודות החיוניים לרקימת קשר בריא בין הורה לילדו. ביהדות מוכרז שם הבן בפומבי במהלך טקס ברית המילה שלו. שם הבת מוכרז ליד ספר התורה ביום בו קוראים בו...

מתי למול תינוק שעבר פרוצדורה רפואית לאחר לידתו?

אקדים, המשנה קובעת, שלמרות חשיבות המצווה, קטן החולה אין מלין אותו עד שיבריא" (שבת פי"ט, מ"ה). זוהי חומרה שהחמירו חז"ל בהלכות פיקוח נפש, שאין להוסיף אפילו סיכון קטן על הסיכון הקיים תמיד בעצם ביצוע המילה. למעשה, לפי משנה זו, כאשר התינוק חולה יש...

האם ברית הנעשית תוך כדי ניתוח לתיקון היפוספדיאס ע"י רופא שאיננו יהודי כשרה?

אקדים, היפוספדיאס הוא מום מולד בצינור השופכה. המום נחלק לשלוש דרגות. בדרגות קלות מדובר בבעיה אסתטית בלבד, אולם בשאר הדרגות הטיפול בהיפוספדיאס הוא בניתוח, שבמהלכו יוצרים צינור שופכה חדש. בהיפוספדיאס הצינור שמוציא שתן משלפוחית השתן אינו מסתיים במקום המקובל ולרוב מתבטא...

מתי למול תינוק שעבר פרוצדורה רפואית משמעותית לאחר לידתו

אקדים, המשנה קובעת, שלמרות חשיבות המצווה, קטן החולה אין מלין אותו עד שיבריא" (שבת פי"ט, מ"ה). זוהי חומרה שהחמירו חז"ל בהלכות פיקוח נפש, שאין להוסיף אפילו סיכון קטן על הסיכון הקיים תמיד בעצם ביצוע המילה. למעשה, לפי משנה זו, כאשר התינוק חולה יש לדחות...