הבדלה בתשעה באב לאישה מניקה

נשאלתי מיולדת המותרת באכילה בצום תשעה באב האם להבדיל לפני האכילה. אקדים, מצוות הבדלה היא לדעת הרמב"ם מצווה מן התורה, שנאמר "זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ" (שמות כ' ז'), כלומר, זכרהו זכירת שבח וקידוש, וצריך לזכרהו בכניסתו וביציאתו, בכניסתו...

נשאלתי מיולדת תוך שבעה שמותרת באכילה בצום תשעה באב האם להבדיל לפני האכילה.

אקדים, מצוות הבדלה היא לדעת הרמב"ם מצווה מן התורה, שנאמר (שמות כ' ז') "זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ", כלומר זכרהו זכירת שבח וקידוש, וצריך לזכרהו בכניסתו וביציאתו, בכניסתו בקידוש היום וביציאתו בהבדלה. גם לדעתו, אין חובה מן התורה להבדיל על כוס...