האם יוצא ידי חובה נר חנוכה בהדלקת הנר שאשתו מדליקה בביתם?

אקדים, הדלקת נר חנוכה היא מצווה מדרבנן. המצווה היא להדליק נר בכל ערב מערבי החנוכה. ההדלקה היא בבית, במקום הנראה כלפי חוץ, כגון בפתח הבית או בחלון הנראה אל רשות הרבים, מכיוון שמטרתה של ההדלקה היא לפרסם את הנס.‏‏‏ מצווה זו מופיעה באופן מרומז כבר במשנה, אולם כתובה במפורש...

האם ניתן להדליק את נרות החנוכה ליד מיטת החולה ולאחר מכן להעבירם?

אקדים, הדלקת הנר בחנוכה היא המצווה השנייה בחשיבותה לאחר אמירת ההלל "ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת הימים האלו שתחלתן מליל חמשה ועשרים בכסלו ימי שמחה והלל ומדליקין בהן הנרות בערב על פתחי הבתים… (רמב"ם מגילה וחנוכה ג' ג') המצווה העיקרית...

האם ניתן להדליק את נר החנוכייה ליד מיטת החולה ולהעבירה למקום מבטחים?

אקדים, הדלקת הנר בחנוכה היא המצווה השנייה בחשיבותה לאחר אמירת ההלל "ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת הימים האלו שתחלתן מליל חמשה ועשרים בכסלו ימי שמחה והלל ומדליקין בהן הנרות בערב על פתחי הבתים… (רמב"ם מגילה וחנוכה ג' ג') המצווה העיקרית...

נשאלתי מחולה המאושפז בחנוכה האם יוצא ידי חובה בהדלקת הנר שאשתו מדליקה בביתם

אקדים, הדלקת נר חנוכה היא מצווה מדרבנן. המצווה היא להדליק נר בכל ערב מערבי החנוכה. ההדלקה היא בבית, במקום הנראה כלפי חוץ, כגון בפתח הבית או בחלון הנראה אל רשות הרבים, מכיוון שמטרתה של ההדלקה היא לפרסם את הנס.‏‏‏ מצווה זו מופיעה באופן מרומז כבר במשנה, אולם כתובה במפורש...