חולה סכרת האם עליו לצום ביום הכיפורים?

אקדים, רבים מחולי הסוכרת מגיעים לרופא או לרב לקראת יום כיפור כדי לברר אם הם ראשים לצום, ואם כן- כיצד עליהם לטפל בעצמם במהלך הצום, ובאלו מצבים יש צורך להפסיקו. כבר בגמרא מוזכר המצב של "מי שאחזו בולמוס" (יומא דף פ"ג ע"ב).  מצב שפירושו הוא ככל הנראה...

חולה ששמע את תקיעת שופר מבית כנסת סמוך למרכז הרפואי האם יצא ידי חובה?

אקדים, התקיעה בשופר היא המצווה היחידה בראש השנה "ובחדש השביעי באחד לחדש… יום תרועה יהיה לכם" (במדבר כ"ט א'). כך כותב ברמב"ם "מצות עשה של תורה לשמוע תרועת השופר בראש השנה שנאמר יום תרועה יהיה לכם…" (הל' שופר פר' א' הל' א')....

האם חולה סכרת עליו לצום ביום הכיפורים?

רבים מחולי הסוכרת מגיעים לרופא או לרב לקראת יום כיפור כדי לברר אם הם ראשים לצום, ואם כן- כיצד עליהם לטפל בעצמם במהלך הצום, ובאלו מצבים יש צורך להפסיקו. כבר בגמרא מוזכר המצב של "מי שאחזו בולמוס" (יומא דף פ"ג ע"ב).  מצב שפירושו הוא ככל הנראה...

תקיעת שופר מבית כנסת סמוך

נשאלתי מחולה ששמע תקיעת שופר מבית כנסת סמוך  למרכז הרפואי האם יצא ידי חובה אקדים, התקיעה בשופר היא עיקרו של ראש השנה "ובחדש השביעי באחד לחדש… יום תרועה יהיה לכם" (במדבר כ"ט א') ובהלכה "מצות עשה של תורה לשמוע תרועת השופר בראש השנה שנאמר...

תקיעת שופר מאחורי בית הכנסת

נשאלתי מחולה ששמע תקיעת שופר מבית כנסת סמוך  למרכז הרפואי האם יצא ידי חובה אקדים, התקיעה בשופר היא עיקרו של ראש השנה "ובחדש השביעי באחד לחדש… יום תרועה יהיה לכם" (במדבר כ"ט א') ובהלכה "מצות עשה של תורה לשמוע תרועת השופר בראש השנה שנאמר...

נשאלתי מחולה ששמע תקיעת שופר מבית כנסת סמוך למרכז הרפואי האם יצא ידי חובה

אקדים, התקיעה בשופר היא עיקרו של ראש השנה "ובחדש השביעי באחד לחדש… יום תרועה יהיה לכם" (במדבר כ"ט א') ובהלכה "מצות עשה של תורה לשמוע תרועת השופר בראש השנה שנאמר יום תרועה יהיה לכם…" (רמב"ם הלכות שופר פר' א' הל' א') עיקר המצווה...