קרוב הסועד את בן משפחתו המאושפז האם בימי הסוכות פטור הוא ממצוות הסוכה?

אקדים: מצווה לאכול ולשתות בסוכה, ואסור לאכול אכילת קבע מחוץ לסוכה, אך אכילת ארעי (מועטה) מותרת. לעומת זאת, לגבי שינה מחוץ לסוכה, נאסרה בין שינה ארוכה ובין שינה קצרה. בניגוד לרוב מצוות התורה, בסוכה קיים דין ייחודי לפיו "מצטער פטור מן הסוכה (סוכה כ"ה...