מי שנאנס ולא ספר ספירת העומר מחמת חוליו, האם יוכל להמשיך ולספור בברכה?

אקדים, בהלכה, אונס הוא מעשה שנעשה בניגוד לרצון עושהו, או כשניטלה ממנו היכולת לבחור בכל דרך שהיא, או הימנעות ממעשה הכרחי. ההתייחסות ההלכתית למקרי אונס מתחלקת לשניים. עבירה באונס, ואי קיום מצווה באונס. בנוגע למקרים בהם אדם עבר עבירה בעל כורחו, נפסק להלכה כי "אונס...

מחולה מאושפז האם ניתן להקל ולהתגלח בימי הספירה כדי לשפר את ההרגשה?

אקדים, מנהגי האבלות הנוהגים בימי 'ספירת העומר' מיוחסים למותם של תלמידי רבי עקיבא. קיימות מסורות שונות על אופן מיתתם, בתלמוד משמע שמתו במגפה "שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת עד אנטיפרס… תנא: כולם מתו מפסח ועד עצרת… כולם מתו מיתה רעה....

האם מי שנאנס ולא ספר ספירת העומר מחמת חוליו, האם יוכל להמשיך ולספור בברכה ?

אקדים, בהלכה, אונס הוא מעשה שנעשה בניגוד לרצון עושהו, או כשניטלה ממנו היכולת לבחור בכל דרך שהיא, או הימנעות ממעשה הכרחי. ההתייחסות ההלכתית למקרי אונס מתחלקת לשניים. עבירה באונס, ואי קיום מצווה באונס. בנוגע למקרים בהם אדם עבר עבירה בעל כורחו, נפסק להלכה כי "אונס...

אונן שמתו מוטל לפניו, כיצד ינהג בספירת העומר בלילה שלפני הקבורה?

אקדים, אנינות היא המצב בו מצוי קרובו של הנפטר בזמן שלאחר מות קרובו ועד קבורתו של הנפטר. אונן הוא כינויו של אדם המצוי במצב של אנינות. המושג מופיע לראשונה בתורה שכן המילה און קשורה בתורה למוות ואבלות. ההלכה פוטרת את האונן מקיום מצוות עשה, בין היתר אסור לאונן לאכול בשר...

נשאלתי ממי שנאנס ולא ספר ספירת העומר מחמת חוליו, האם יוכל להמשיך ולספור בברכה

אקדים, בהלכה, אונס הוא מעשה שנעשה בניגוד לרצון עושהו, או כשניטלה ממנו היכולת לבחור בכל דרך שהיא, או הימנעות ממעשה הכרחי. ההתייחסות ההלכתית למקרי אונס מתחלקת לשניים. עבירה באונס, ואי קיום מצווה באונס. בנוגע למקרים בהם אדם עבר עבירה בעל כורחו, נפסק להלכה כי "אונס...

נשאלתי מחולה מאושפז האם ניתן להקל ולהתגלח בימי הספירה כדי לשפר את ההרגשה

אקדים, מנהגי האבלות הנוהגים בימי 'ספירת העומר' מיוחסים למותם של תלמידי רבי עקיבא. קיימות מסורות שונות על אופן מיתתם, בתלמוד משמע שמתו במגפה "שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת עד אנטיפרס… תנא: כולם מתו מפסח ועד עצרת… כולם מתו מיתה רעה....