חולה המרותק למיטתו כיצד ינהג לגבי מצות שמיעת פרשת "זכור" בשנה זו?

אקדים, מצות עשה מן התורה לזכור מעשה עמלק "זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרך בדרך…והיה בהניח ד' אלוקיך לך מכל אויביך מסביב בארץ…תמחה את זכר עמלק… לא תשכח" (דברים כ"ה י"ז-י"ט). וברמב"ם "שצונו לזכור...

מי שחייב בידוד האם יצא ידי חובת קריאת מגילת אסתר ב'זום'?

אקדים, מאז פרצה הקורונה לחיינו, השימוש ב'זום' זינק ברחבי העולם. מדובר בתוכנה שמאפשרת שיחות וידאו מרובות משתתפים מהארץ ומחו"ל ומשמשת קהלים רבים, שלא השתמשו בה קודם, תלמידים ומורים, אמנים, מאמני כושר, ותפילות לאלו המבודדים בביתם ושומעים את התפילה באמצעות ה'זום'....

פרשת זכור לחולה המרותק למיטתו

אקדים, מצות עשה מן התורה לזכור מעשה עמלק "זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרך בדרך…והיה בהניח ד' אלוקיך לך מכל אויביך מסביב בארץ…תמחה את זכר עמלק… לא תשכח"(דברים כ"ה י"ז-י"ט). וברמב"ם "שצונו לזכור מה...

חשוקי חמד מגילה דף ז עמוד ב

האם אפשר לתת משלוח מנות או מתנות לאביונים עבור חולה מחוסר הכרה שאלה. חולה מחוסר הכרה, האם יכולים אשתו או בני ביתו, לתת עבורו מכספו משלוח מנות או מתנות לאביונים? ומה הדין כאשר הם נתנו עבורו מכספו מתנות לאביונים או משלוח מנות, ואחר כך שבה אליו הכרתו, האם יצא בכך ידי...

חשוקי חמד מגילה דף ז עמוד ב

מחלפי סעודתייהו חולה המאושפז בבית חולים האם יכול להחליף את המנה שמספקים לו עם שכנו שאלה. חייל בצבא שאין לו שום מאכל כדי לשלוח לחבירו רק את המנה שמספקים לו, האם יכול לצאת ידי חובתו, כשיחליף את המנה שלו עם חבירו, כמו כן יש להסתפק בחולה המאושפז בבית חולים ממשלתי, האם...

נשאלתי מחולה המרותק למיטתו כיצד ינהג לגבי מצות שמיעת פרשת '"זכור" בשנה זו

אקדים, מצות עשה מן התורה לזכור מעשה עמלק "זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרך בדרך…והיה בהניח ד' אלוקיך לך מכל אויביך מסביב בארץ…תמחה את זכר עמלק… לא תשכח"(דברים כ"ה י"ז-י"ט). וברמב"ם "שצונו לזכור מה...