נשאלתי על ידי חולה על 'היתר המכירה' כיצד ינהג במהלך אשפוזו בית החולים?

אקדים היתר מכירה מציין מכירה של קרקע בארץ ישראל לגוי, שמטרתה להתיר מלאכות חקלאיות בשנת השמיטה. 'היתר המכירה' נוסד לפני כ-120 שנה עם התחדשות היישוב היהודי בארץ ישראל. עד לפני הקמת המדינה, המכירה התבצעה באופן פרטי על ידי החקלאים, לאחר הקמת המדינה, ההיתר מתבצע באופן...

חולה המאושפז ואינו נוהג באכילת 'היתר מכירה' כיצד ינהג בבית החולים?

אקדים היתר מכירה מציין מכירה של קרקע בארץ ישראל לגוי, שמטרתה להתיר מלאכות חקלאיות בשנת השמיטה. 'היתר המכירה' נוסד לפני כ-120 שנה עם התחדשות היישוב היהודי בארץ ישראל. עד לפני הקמת המדינה, המכירה התבצעה באופן פרטי על ידי החקלאים, לאחר הקמת המדינה, ההיתר מתבצע באופן...