התלבטתי, האם להמשיך בטקס החופה כשאם החתן שהייתה על ערש דווי נפטרה במהלכה?

אקדים, בגמרא מובא מקרה כשנפטר אבי החתן או אם הכלה לפני החופה שאז מקדימים את החופה לקבורה ולאבל "הרב שהיה פתו אפוי וטבחו טבוח ויינו מזוג (מעורב במים-מוכן לשתייה), ומת אביו של חתן או אמה של כלה, מכניסין את המת לחדר ואת החתן ואת הכלה לחופה…ונוהג שבעת ימי...

בן שאמו מבקשת ממנו שלא יעזוב את מיטת חוליה, כיצד ינהג?

אקדים, חז"ל מפליגים בשבחה של מצוות כיבוד אב ואם, המוגדרת בדרמטיות כחמורה שבחמורות! (ירושלמי פאה פ"א). ידועה אמרתו של רבי יוחנן, שאביו נפטר כשאמו הייתה מעוברת ואמו נפטרה מיד אחרי לידתו, "אשרי מי שלא חמאן" [=ראה את הוריו], ופירש רש"י "שאי...

האם אבל רשאי להתגלח כדי שאביו החולה לא ידע שבנו נפטר?

אקדים, המקור לכך שהאבל אסור בתספורת הוא מהאזהרה שהזהיר משה רבנו את אלעזר ואיתמר בני אהרון, אחרי מות אחיהם נדב ואביהוא, "ראשיכם אל תפרעו", מכאן לומדים שכל המתאבל אסור לספר שיערו אלא מגדל את שיערו פרע. לעניינינו, מותר להתגלח ומן הטעמים הבאים, הראשון, אבלות...

מי שאביו ציוה עליו שלא יסתיר ממנו מידע רפואי, האם הוא מחויב למסור לו?

אקדים, הסכמתו המודעת של החולה לפני ביצוע טיפול רפואי, המחייבת שיתוף החולה במידע, לפיה רשאי החולה להסכים או לסרב לטיפול המוצע לו, הוא מושג מחודש באתיקה הרפואית ובמשפט, ובתור שכזה לא מצויה בספרות ההלכה. גם היסודות הערכיים, שעל פיהם נוסחו בימינו התפיסות והגדרים של הסכמה...

בן שאמו מבקשת ממנו שלא יעזוב את מיטת חוליה, כיצד ינהג?

אקדים, חז"ל מפליגים בשבחה של מצוות כיבוד אב ואם, המוגדרת בדרמטיות כחמורה שבחמורות! (ירושלמי פאה פ"א). כיום עומדת תוחלת החיים הממוצעת של גברים בישראל על 79.9 שנים ו-83.6 שנים לנשים. נתון זה מציב דילמות מורכבות בפני הילדים. ידועה אמרתו של רבי יוחנן,...