האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

האם חולה המזלזל בהוראות הרופאים חייב לברך ברכת בברכת הגומל כשניצל?

אקדים, הגמרא אומרת שחולה שנתרפא צריך לברך ברכת "הגומל", והדבר נלמד מפרק ק"ז בתהילים, שם נזכר חולה שנתרפא בין ארבעת האנשים שצריכים להודות לד' על הצלתם. יורדי הים, הולכי מדברות, חולה שנתרפא, וחבוש שיצא מבית האסורים (ברכות נ"ד ע"ב). כך מובא...

האם מותר ליטול חלק ב"מפקד אוכלוסין" בשל האיסור למנות את ישראל?

אקדים, מִפקד אוכלוסין הוא ספירה של כל האוכלוסייה במקום מסוים (מדינה, בדרך כלל), תוך איסוף מידע על האוכלוסייה לצרכים סטטיסטיים. על היחיד חלה ההלכה כי פיקוח נפש, ובכללו ספק פיקוח נפש, דוחה את המצוות, ואילו בהקשר השלטוני, מתעוררות שתי שאלות. ראשית, מה היא הגדרת פיקוח נפש...

האם יש חשיבות ואופן מסוים שבו יש להניח את הנפטר במקרר הפתולוגיה?

אקדים. הרמב"ם קבע את תחיית המתים כאחד מי"ג העיקרים בהם מחויב כל יהודי להאמין, ובהיעדר אמונה זו הוא מאבד את חלקו בעולם הבא. קיים מנהג עתיק בעם ישראל, המוזכר כבר בתלמוד, להשתדל להביא את המתים בחוץ לארץ לקבורה בארץ ישראל. קבורתו של האדם בארץ ישראל אף נחשבת...

האם לתת את התרופות מצילות החיים לחולי קורונה למי שאינם מחוסנים מבחירה?

אקדים, קיימות תרופות  האמורות לעכב את נגיף הקורונה שחדר לגוף ולמנוע ממנו להשתכפל ולעורר את התהליכים הדלקתיים הקשים המביאים לאשפוזים. הטיפול האנטי-ויראלי חוסם את יכולתו של הנגיף להשתכפל, להרוס איברים בגוף ולהדביק אחרים. תרופות מיועדות לחולי קורונה הנמצאים בתחילת המחלה...

האם על פי ההלכה מותר לרופא לבקש שכר על הטיפול שמעניק?

אקדים, ממקורות רבים משמע שהיה מקובל לתת לרופא שכר. בתלמוד מובאת דרשה לפיה כסף פעמים שגורם סמיות עיניים, הכוונה לדיינים המקבלים שוחד, ופעמים שמשיב את מאור העיניים, הכוונה לרופא שמקבל שכרו (ע"פ כתובות ק"ה ע"א). מטבע הלשון "אסיא דמגן במגן – מגן...